FHS logo

Indirekt Ledarskap (IL)

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

En kurs för dig som vill utveckla ditt nuvarande indirekta ledarskap och lära dig om betydelsen av tillit, engagemang och delaktighet hos andra chefer och medarbetare.

Hur gör man för att nå ända ut och fram och nå både bättre organisatoriskt resultat och högre arbetstillfredsställelse på jobbet?

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursdatum

Dagar

onsdag 13/10
08:30 - 17:30
torsdag 14/10
08:30 - 16:30
tisdag 23/11
08:30 - 17:30
onsdag 24/11
08:30 - 16:30

Faktureringsuppgifter

Deltagare

(yyyymmdd-xxxx)

Övriga uppgifter

Du måste checka i denna för att fortsätta.
Du måste checka i denna för att fortsätta.
Du måste checka i denna för att fortsätta.