FHS logo

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

Den övergripande målsättningen med utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra, vilka konsekvenser detta får i gruppsammanhang och därmed ge förutsättningar att utveckla den egna gruppen till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. Deltagarna får genom upplevelsebaserad inlärning uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursdatum

Dagar

måndag 24/01
10:00 - 21:00
tisdag 25/01
08:00 - 21:00
onsdag 26/01
08:00 - 21:00
torsdag 27/01
08:00 - 21:00
fredag 28/01
08:00 - 15:00

Tillfället är fullbokat, bokning gäller en reservplats

Faktureringsuppgifter

Deltagare