FHS logo

Handledarutbildning UGL (HUGL)

HUGL-kursens syfte är att ge förutsättningar att som handledare kunna planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för UGL-kurser.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till UGL-handledare och som tidigare har genomgått FUGL enligt version 2008 eller senare.

Mål

Mål för HUGL:

  • Självkännedom och trygghet som ledare i grupprocesser
  • Ökad processmedvetenhet och processfärdighet
  • Kunskap om och förståelse för upplevelsebaserad inlärning, samt att kunna genomföra uppgifter och presentera bakomliggande teorier
  • Förtrogenhet och förmåga att tillämpa konceptets riktlinjer (metodologiska och etiska regler).
  • Ge underlag till beslut om deltagaren vill gå vidare som UGL-handledare.

Bedömning av deltagares lämplighet att verka som UGL-handledare genomförs under kursen.

Kursinnehåll

HUGL-kursens syfte är att ge förutsättningar att som handledare kunna planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för UGL-kurser.


Kostnader 

Kurskostnaden faktureras från Försvarshögskolan.

Kostnaden för internatet (f.n. ca 2 000 kr exkl moms/dygn) faktureras deltagarna av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.


Framtida event Vingåker

10 dagar mellan måndag 2022-11-07 och fredag 2022-11-18
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats

10 dagar mellan måndag 2023-04-17 och fredag 2023-04-28
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats

10 dagar mellan måndag 2023-08-07 och fredag 2023-08-18
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Boka
5 Platser kvar