FHS logo

Handledarutbildning IL (HIL)

Kursen ger en fördjupad teorigenomgång av ledarskapsmodellen Indirekt Ledarskap och HUR påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom handlingsinriktad påverkan och imageinriktad påverkan.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kostnaden för slutprov tillkommer och ingår inte i kursavgiften för själva handledarutbildningen. Summan för detta är något som du som blivande IL-handledare och HLU-handledaren själva kommer överens om.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till IL-handledare. Du måste själv ha gått IL grundkurs för att få gå handledarutbildningen. Från januari 2020 gäller detta krav även utbildade UL-handledare!

Kursen riktar sig till intern- och externkonsulter inom personal- och organisationsområdet både inom och utom Försvarsmakten.

Kursinnehåll

Efter kursen ska deltagarna kunna teorigrunden för ledarskapsmodellen Indirekt Ledarskap samt ha kunskap om och förståelse för kursmaterialet och dess upplägg.Framtida event Stockholm

5 dagar mellan måndag 2021-05-24 och fredag 2021-05-28
Schema
Försvarshögskolan Stockholm Boka
1 Plats kvar

5 dagar mellan måndag 2021-10-18 och fredag 2021-10-22
Schema
Försvarshögskolan Stockholm Boka