FHS logo

Handledarseminarium UGL/UL/IL: Normkritiskt förhållningssätt

Normkritiskt Förhållningssätt: Seminariet syftar till att öka medvetenheten om egna fördomar och referensramar samt öka den mentala beredskapen att hantera olika situationer som kan dyka upp under UGL/UL/IL. 

Seminariet består av föreläsning, diskussion och utbyte av erfarenheter.


Målgrupp

UGL-, UL- och IL-handledare

Kursinnehåll

Ett 2 dagars seminarium med fokus på "Normkritiskt förhållningssätt". Seminariet skall  öka medvetenheten om egna fördomar och referensramar samt öka den mentala beredskapen att hantera olika situationer som kan dyka upp under UGL, IL och UL utbildningar. Seminariet består av föreläsning, diskussion och utbyte av erfarenheter. 

Seminarieledare är Kurt Karlsson och Magdalena Helander, Core Code. 

Seminariet är gemensamt för UGL, UL och IL handledare. 


Alla priser är exklusive moms. Ev övernattning ordnas av deltagarna själva.