FHS logo

Utvecklande Ledarskap (UL)

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Målgrupp

Målgrupp är chefer och ledare både inom offentligverksamhet såväl privata näringslivet. 

Mål

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Kursinnehåll

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

Kursen startar med lärarledd utbildning innefattande bland annat:

  • Teoretisk bakgrund.
  • Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL.
  • Personlig profil från sammanställningen av 360‑graders bedömning.

Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas med en fördjupningsdag med fördjupade teorier och revidering av utvecklingsplanen.

Kurskostnaden faktureras av Försvarshögskolan.


Internatkostnaden (f.n. ca 2 000 kr /dygn exkl. moms) faktureras av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.


Framtida event Vingåker

5 dagar mellan tisdag 2023-03-28 och onsdag 2023-05-10
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats

5 dagar mellan tisdag 2023-09-26 och onsdag 2023-11-29
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Boka

Framtida event Sigtuna

5 dagar mellan tisdag 2023-03-28 och onsdag 2023-05-10
Schema
Hotell Kristina Boka
3 Platser kvar