FHS logo

Handledarseminarium UGL: Handledarrollen – interventioner och processer

Vi kommer att utgå från UGL veckans olika delar och utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta medvetenheten kring interventioner och deras betydelse under UGL veckan.

Målgrupp

UGL handledare

Kursinnehåll

Teman:

·         Vad och Hur

·         Ledarskapet i handledarrollen

·         Indirekta och direkta interventioner

·         Intra- och interpersonellt

·         Motstånd

·         mm.

Vi jobbar upplevelsebaserat och delar erfarenheter med varandra.

Kursledare är Calle Jonsson, Försvarshögskolan och Michael Carlsson, Core Code. 

 

Alla priser är exklusive moms och logi. Vi reserverar oss för att vi kan tvinngas ställa in seminariet vid för få anmälda.