FHS logo

Handledarseminarium UGL/UL/IL: Handledarparet - vårt samarbete

Hur gör vi varandra bättre! Vi hanterar konkreta frågeställningar som teambuilding i handledarparet, rädslor som kan hämma och främja ett gott samarbete, utmanande och energigivande situationer. Vi delar erfarenheter av metoder som stärker samarbetet i handledarparet.

Seminariet är upplevelsebaserat och bygger på ditt aktiva deltagande.

Målgrupp

UGL-, UL- och IL-handledare

Kursinnehåll

Två dagar med fokus på dig handledarparets samarbete och dess betydelse för gruppen och lärande. Vi samtalar, reflekterar och delar erfarenheter utifrån olika frågeställningar, bland annat:

  • teambuilding i handledarparet - både inför och under veckan

  • rädslor som kan hämma, samt beteenden som kan främja ett gott samarbete 

  • utmanande och energigivande situationer

  • metoder som stärker samarbetet i handledarparet

Seminariet är upplevelsebaserat och bygger på ditt aktiva deltagande.

Seminariet är gemensamt för UGL, UL och IL handledare.

Seminarieledare är Pär Bergdahl, Gällöfsta Perlan Ledarskap, och Patrik Norrbin, Teamship.

Alla priser är exklusive moms. Ev övernattning ordnas av deltagarna själva.