FHS logo

Handledarseminarium UL: Två dagar med UL!

Vi kommer att fördjupa oss i uppbyggnaden av UL-kursen samt att genom dialog och erfarenhetsutbyte tillsammans utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta fram UL-kursen och oss som handledare.


Målgrupp

UL-handledare

Kursinnehåll

Det här seminariet passar perfekt för dig som är relativt ny som handledare. Vi kommer att gå igenom upplägg,”röda tråden” och kursens progression.

Seminariet passar även dig som redan är en UL-handledare och som vill fördjupa dig lite extra samt dela med dig av dina erfarenheter.