Flerfunktionsnedsättning - andning

adning, flerfunktionshinder, föreläsning

Föreläsning om nedsatt andningsfunktion vid flerfunktionsnedsättning och omvårdnadsåtgärder. Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar inom funktionnedsättningen.

Målgrupp

För föräldrar, personal och andra intresserade.

Syfte

Få kunskap om nedsatta andningsfunktioner, bakomliggande orsaker och åtgärder.

Kursinnehåll

Föreläsningen syftar till att ge kunskap om nedsatta andningsfunktioner, bakomliggande orsaker och åtgärder. Deltagarna får även kunskap om praktiska omvårdnadsåtgärder vid nedsatt andningsfunktion. Sjukgymnast och sjuksköterska från habiliteringen föreläser.

 

Medtag 5 kronor kontant om kaffe/the önskas.