Flerfunktionsnedsättning - medicinska orsaker och symptom

föreläsning, utbildning

Föreläsning som ger grundkunskaper om flerfunktionsnedsättning.

Målgrupp

För föräldrar, närstående, personal och andra intresserade.

Syfte

 

Kursinnehåll

Föreläsning om olika orsaker till flerfunktionsnedsättning och dess symptom.

Barnneurolog från barnsjukhuset föreläser.

 

Medtag 5 kronor kontant om kaffe/the önskas.