Flerfunktionsnedsättning - medicinska orsaker och symptom

föreläsning, utbildning

Videoföreläsning som ger grundkunskaper om flerfunktionsnedsättning.

Målgrupp

För föräldrar, närstående, personal och andra intresserade.

Syfte

 

Kursinnehåll

Del 1:
Habiliteringsläkare Ann-Kristin Ölund beskriver vad vi menar med flerfunktionsnedsättning:
https://www.anhoriga.se/nkaplay/flerfunktionsnedsattning/medicinsk-omvardnad/introduktion/vad-menar-vi-med-flerfunktionsnedsattning/

Del 2:
Habiliteringsläkare Ann-Kristin Ölund beskriver omvårdnadsbehov vid flerfunktionsnedsättning.
https://www.anhoriga.se/nkaplay/flerfunktionsnedsattning/medicinsk-omvardnad/introduktion/omvardnad/


Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till boken Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionsnedsättningar.