Flerfunktionsnedsättning - problemskapande beteende: orsaker och åtgärder

föreläsning, utbildning

Föreläsning om beteendeproblem vid flerfunktionsnedsättning

Målgrupp

För föräldrar, närstående, personal och andra intresserade. Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar inom funktionsnedsättningen.

Kursinnehåll

Föreläsningen syftar till att ge ökad kunskap om problemskapande beteenden vid flerfunktionsnedsättning: bakomliggande orsaker och åtgärder. Föreläsare från olika professioner.