Kost och fysisk aktivitet - så coachar du andraMotivera andra till en mer hälsosam livsstil.

Målgrupp

För anhöriga och personal till personer med funktionsnedsättning.

Kursinnehåll

Den här kursen riktar sig mot dig som önskar veta mer om hur du kan motivera andra till en mer hälsosam livsstil. Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring kost, motivation och fysisk aktivitet. Medverkan av olika professioner.

Kursen består av en heldag och en halvdagsuppföljning efter två veckor.