Kursbeskrivning

Rätten till likabehandling av lön oavsett kön är inte bara en juridisk, eller moralisk fråga. Det är en ekonomisk fråga. Stärk ditt arbetsgivarvarumärke, nå ökad lönsamhet och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi lär dig hur
Alla arbetsgivare har, enligt diskrimineringslagen, en skyldighet att göra lönekartläggningar i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen.

Ny lagstiftning!
Från och med den 1 januari 2017 trädde nya regler i kraft. Alla arbetsgivare fick då ett utvidgat ansvar att bedriva aktiva åtgärder samt årligen kartlägga och analysera osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. De arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter får föreläggas att fullgöra dem. Föreläggandet förenas då också med vite.

Verkar det krångligt och komplicerat?
På den här kursen ger vi dig de kunskaper och verktyg du behöver.

Den här kursen är ett steg i rätt riktning för att göra din arbetsplats ännu bättre.

Innehåll

 • Att skapa en god lokal lönebildning
 • Diskriminerande strukturer
 • Skillnad mellan lön och inkomst
 • Arbeta i samverkan Lönekartläggning - steg för steg
 • Löner och anställningsvillkor
 • Lika arbeten
 • Likvärdiga arbeten
 • Högre värderade, lägre lönesatta arbeten
 • Dokumentation
 • Lönejusteringar
 • Systemstöd
 • Att kommunicera resultat 


Kursmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha grundläggande kunskap om diskrimineringslagstiftningen, kunna genomföra en lönekartläggning samt upprätta en handlingsplan för jämställda löner i enlighet med gällande lagstiftning.


Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till arbetsgivare, HR-ansvariga, HR-specialister eller andra som är involverade i lönekartläggning i sin organisation och som står i beredskap att genomföra det för första gången eller som vill friska upp sina gamla kunskaper.


Pris
4 650 kr/deltagare, exkl moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.


Kurslängd

Endagsutbildning, klockan 09:00-16:00


Aktualitetstimmar

Är du Auktoriserad Lönekonsult och vill fortbilda dig? Denna utbildning är validerad av SRF Utbildningsråd och ger dig 5.5 aktualitetstimmar.