Kursbeskrivning

Arbetsmiljö är allt som vi påverkas av på en arbetsplats, från fysiska faktorer till psykosociala. Ett effektivt arbetsmiljöarbete vilar på två ben, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens medverkan och det är viktigt att dessa samverkar för att man ska nå framgång.

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning som styr arbetsmiljöområdet. För att skapa en god arbetsmiljö handlar det emellertid inte bara om att möta lagens krav. Man ska också kunna anpassa kraven till den egna verksamheten, förstå olika aktörers roller och ansvarsområden samt kunna se samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Till denna grundläggande arbetsmiljöutbildning välkomnar vi både arbetsgivarrepresentanter och skyddsombud. Vi guidar er genom lagstiftningen och ger exempel på hur den kan tillämpas praktiskt i er verksamhet. Målet är att ni ska komma igång med ert arbetsmiljöarbete och att ni ska känna er trygga i era olika roller.

Innehåll
Vi tillämpar en pedagogik där vi utgår från deltagarnas verklighet och kopplar det till lteoretiska förklaringsmodeller och gällande lagstiftning. Vi anser att det är viktigt att deltagarna får delta aktivt genom övningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner.

  • Det moderna arbetarskyddets framväxt
  • Lagar, avtal och föreskrifter
  • Roller och ansvar
  • Uppgiftsfördelning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsskador och tillbud
  • Rehabilitering och anpassning
  • Personalekonomi
  • Hälsa, risk- och friskfaktorer

Kursmål
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper om de lagar, avtal och föreskrifter som styr arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Efter genomförd utbildning ska du kunna initiera, medverka i eller ansvara för arbetsmiljöarbetet, med fokus på det förebyggande och strukturella arbetet på din arbetsplats.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor i ditt arbete, antingen som chef, skyddsombud eller HR-stöd. Vi ser gärna att både skyddsombud och chef från samma arbetsplats deltar!

Pris
9 950 kr/deltagare, exkl moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Gå 3 betala för 2 på denna utbildning!

Kurslängd
Tvådagarsutbildning, klockan 09:00-16:00