Våra aktiviteter

Arbetsträffar via webb

Vi breddar våra arbetsdagar och vill fånga upp fler av er som arbetar med informationsstyrning och informationsförvaltning. Under våra gemensamma arbetsdagar vidareutvecklar vi gemensamma mallar, rutiner och skapar informationsmaterial och texter till vår wiki. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna.

Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd och arbetsträffarna är öppna för externa deltagare.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-07 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-08-31
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-10-05 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-28
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-10-26 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-10-19
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-11-16 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-12-14 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-12-07
Webben, Zoom BokaDataskydd: Grundutbildning i allmän dataskyddsjuridik via webben

Grundutbildning i dataskydd via webben för dig som arbetar med dataskyddsfrågor i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund. Utbildningen är också för dig som är förtroendevald eller styrelseledamot och som behöver få grundläggande kunskaper om ditt ansvar som personuppgiftsansvarig. Utbildningen är till för de som är anslutna till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud. Du som deltar kommer att få övergripande kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig dataskyddslagstiftning.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-01 09:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-08-25
Webben, Zoom BokaDataskydd: Grundutbildning i informationssäkerhet, risk och konsekvensbedömning via webb

Utbildning för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-08 09:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-01
Webben, Zoom BokaDataskydd: Nätverksträff via webben

Nätverksträff för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår anslutande tjänst Gemensamt dataskyddsombud.

Nätverksträffarna innehåller utbildningsmoment och syftar också till att nätverka och ta del av andras erfarenheter.

Vi börjar klockan 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-22 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-15
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-11-17 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-11-10
Webben, Zoom BokaDataskyddsarbetsdag

Gemensamma arbetsdagar för att revidera och vidareutveckla mallar, rutiner och dokument inom Dataskydd.

För dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar klockan 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00.

ARBETSTRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2021-10-13 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-10-06
Webben, Zoom BokaFördjupningsutbildning - Hantering av hemliga handlingar

Kommuner och regioner berörs av Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Inom säkerhetsskydd ingår också att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet, så kallade säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Utbildningen handlar om hantering av hemliga handlingar som omfattas av säkerhetsskydd. Utbildningsdagen tar ett helhetsgrepp över den praktiska hanteringen: från registrering till förstöring eller arkivering.

Utbildningen är en webbutbildning uppdelad på två tillfällen.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.


Deltagaravgift är 400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 2000 kr/deltagare för externa.

Läs mer

Kursdatum: 2 dagar mellan 2021-09-09 & 2021-09-23
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-09-02
Webben, Zoom BokaFördjupningsutbildning A - Offentlighet och sekretessOffentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Välkommen på en utbildningsdag där du lär dig mer om vad som är en allmän handling och hur man hanterar dessa.

Utbildningen består av två moment och genomförs via webb. För mer information om dagar och tider - klicka på ”Schema” i bokningsrutan till höger.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig om offentlighet och sekretess och målgruppen är registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, administratörer, arkivarier, arkivansvariga eller chefer för administrativ personal.

Du behöver ha grundläggande kunskaper om allmän handling och arkiv. Det är bra om du har gått Sydarkiveras grundutbildning om organisation, roller och ansvar eller har motsvarande erfarenhet.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.


Deltagaravgift är 400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 2000 kr/deltagare för externa.

Läs mer

Kursdatum: 2 dagar mellan 2021-11-25 & 2021-12-02
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Webben, Zoom BokaGrundutbildning A - Organisation, roller och ansvar


Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta när du arbetar inom offentlig verksamhet. Utbildningen är en bra introduktion de lagar som styr informationshanteringen. Du får även en inblick i hur er verksamhet kan bygga upp en bra arkivorganisation och vilka styrdokument som behöver finnas på plats för att att skapa en rättssäker och trygg informationsförvaltning över tid.

Utbildningen är en webbutbildning uppdelad på fyra tillfällen. För mer information om dagar och tider - klicka på "Schema" i bokningsrutan ovan till höger.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-09-21 & 2021-10-12
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-09-07
Webben, Zoom BokaGrundutbildning B - Planera, registrera och systematiseraDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbetet med att planera och organisering er informationsförvaltning. Utbildningen är en bra introduktion när det gäller registrering av allmänna handlingar och informationshanteringsplaner. Du får även en inblick i hur ni kan samarbeta på hemmaplan och dra nytta av de olika nätverken och samarbetsytorna som Sydarkivera erbjuder.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-10-19 & 2021-11-16
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-10-05
Webben, Zoom BokaGrundutbildning C - Få ordning på e-arkivetDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta för att ta hand om den digitala informationen på din förvaltning. Utbildningen är en bra introduktion om du deltar i arbetet med att digitalisera arbetssätt och sluta skriva ut på papper för arkivering. Du får även en inblick i hur er verksamhet stegvis kan arbeta för att få kontroll över och säkra upp era digitala informationsflöden.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-09-23 & 2021-10-14
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-09-09
Webben, Zoom BokaGrundutbildning D - Få ordning på pappersarkivetDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta för att ta hand om den den analoga informationen på din förvaltning eller i centralarkivet. Utbildningen är en bra introduktion om du har i uppgift att ta hand om pappersarkiv - i närarkiv, mellanarkiv eller slutarkiv. Du får grundläggande kunskaper om att inventera, ordna, paketera, förteckna och gallra arkiv.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-10-21 & 2021-11-18
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-10-07
Webben, Zoom BokaInformation för systemleverantörer


Sydarkivera informerar om specifikationer och byggnadsblock på Europa-nivå och hur detta påverkar vår rådgivning till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling. Informationen är riktad till dig som implementerar export- eller importfunktioner i dina system. Till exempel för överföring till ett digitalt arkiv. Vi vänder oss framförallt till vår förbundsmedlemmars leverantörer, men även övriga intresserade är välkomna att delta. Det är ingen avgift för detta tillfälle, men du behöver skriva in faktureringsuppgifter för att boka som extern.

Läs mer

Kursdatum: 2021-08-24 13:00 till 14:30
Sista anmälningsdag: 2021-08-23
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-11-09 13:00 till 14:30
Sista anmälningsdag: 2021-11-08
Webben, Zoom BokaIntroduktionsutbildning för nya medlemmarNär nya organisationen ansluter till förbundet så finns det ofta många frågor och tankar om bad medlemskapet kommer att innebära i praktiken och hur det kommer att påverka den egna organisationen. I den här utbildningen försöker vi klargöra vad som gäller inför och efter anslutningen och hur det kommande samarbetet är planerat att fungera.

Kursen hålls via webb eller på plats ute hos Sydarkiveras blivande och nyanslutna förbundsmedlemmar. Kurstillfället samordnas via respektive kommuns kontaktperson.

OBSERVERA! INTRODUKTIONSUTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR BLIVANDE OCH NYA MEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-08 08:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-08-25
Webben, Zoom BokaNätverksträff: Bygg, miljö och teknik

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet bygg, miljö och teknik. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte i grupper.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-29 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-22
Webben, Zoom BokaNätverksträff: Ekonomi

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet Ekonomi. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom området. Det blir aktuell gemensam information och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-15 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-08
Webben, Teams BokaNätverksträff: Trygghet och säkerhet

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet Trygghet och säkerhet. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vi kommer även att arbeta med uppdatering av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan) för verksamhetsområdet.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-10-06 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-22
Webben, Teams BokaStudiebesök via webben hos Sydarkivera

Välkommen på digitalt studiebesök hos Sydarkivera! Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och möjligheten att ställa frågor.

Det är ingen kostnad för deltagande vid studiebesök, men i vårt system är det obligatoriskt fylla i faktureringsuppgifter för externa deltagare, eftersom de flesta andra event har avgifter för deltagare utanför förbundskretsen.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-07 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-01
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-10-05 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-28
Webben, BokaKursdatum: 2021-10-26 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-10-19
Webben, BokaKursdatum: 2021-11-16 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Webben, BokaKursdatum: 2021-12-14 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-12-07
Webben, Boka