Våra aktiviteter

Arbetsträff - Tema bild och foto

Gemensam arbetsdag med tema bild- och fotoarkiv. Arbetsdagen är till för dig som vill veta mer om bild- och fotoarkiv.

Inbjudna talare:

  • Anna-Lena Ljungberg, arkivchef, Ljungby kommunarkiv
  • Ulrika af  Wetterstedt, arkivarie, och Lina Ålenius, intendent/konservator, Malmö museer
  • Jonas Eckerbom, 1:e antikvarie foto, Blekinge Museum


ARBETSTRÄFFEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2021-05-26 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-05-19
Webben, Zoom BokaArbetsträffar via webb

Vi breddar våra arbetsdagar och vill fånga upp fler av er som arbetar med informationsstyrning och informationsförvaltning. Under våra gemensamma arbetsdagar vidareutvecklar vi gemensamma mallar, rutiner och skapar informationsmaterial och texter till vår wiki. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna.

Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd och arbetsträffarna är öppna för externa deltagare.

Läs mer

Kursdatum: 2021-04-06 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-03-30
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-04-27 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-04-20
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-06-08 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-06-01
Webben, Zoom BokaDataskydd: Grundutbildning i allmän dataskyddsjuridik via webben

Grundutbildning i dataskydd via webben för dig som arbetar med dataskyddsfrågor i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund. Utbildningen är också för dig som är förtroendevald eller styrelseledamot och som behöver få grundläggande kunskaper om ditt ansvar som personuppgiftsansvarig. Utbildningen är till för de som är anslutna till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud. Du som deltar kommer att få övergripande kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig dataskyddslagstiftning.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-01 09:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-08-25
Webben, Zoom BokaDataskydd: Grundutbildning i informationssäkerhet, risk och konsekvensbedömning via webb

Utbildning för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2021-09-08 09:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-01
Webben, Zoom BokaDataskydd: Nätverksträff via webben

Nätverksträff för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår anslutande tjänst Gemensamt dataskyddsombud.

Nätverksträffarna innehåller utbildningsmoment och syftar också till att nätverka och ta del av andras erfarenheter.

Vi börjar klockan 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2021-05-12 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-05-05
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-09-22 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-09-15
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-11-17 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-11-10
Webben, Zoom BokaDataskyddsarbetsdag

Gemensamma arbetsdagar för att revidera och vidareutveckla mallar, rutiner och dokument inom Dataskydd.

För dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar klockan 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00.

ARBETSTRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2021-04-14 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-04-07
Webben, Zoom BokaKursdatum: 2021-10-13 09:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-10-06
Webben, Zoom BokaFördjupningsutbildning A - Offentlighet och sekretessOffentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Välkommen på en utbildning där du lär dig mer om vad som är en allmän handling och hur man hanterar dessa.

Utbildningen består av två moment och genomförs via webb. För mer information om dagar och tider - klicka på "Schema" i bokningsrutan till höger.


UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 2000 kr/deltagare för externa.

Läs mer

Kursdatum: 2 dagar mellan 2021-04-22 & 2021-04-29
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-04-15
Webben, Zoom BokaFördjupningsutbildning B - Sekretessbedömning i praktikenDen här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om vad du behöver veta för att göra men- och sekretessbedömningar. Kursen vänder sig till dig som behöver genomföra men- och sekretessbedömningar i ditt dagliga arbete. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen består av två moment och genomförs via webb. För mer information om dagar och tider - klicka på "Schema" i bokningsrutan till höger.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 2000 kr/deltagare för externa.

Läs mer

Kursdatum: 2 dagar mellan 2021-05-05 & 2021-05-19
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-04-28
Webben, Zoom BokaFördjupningsutbildning C -Fördjupningsutbildning C - Hantering av hemliga handlingar

Kommuner och regioner berörs av Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Inom säkerhetsskydd ingår också att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet, så kallade säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Utbildningen handlar om hantering av hemliga handlingar som omfattas av säkerhetsskydd. Utbildningsdagen tar ett helhetsgrepp över den praktiska hanteringen: från registrering till förstöring eller arkivering.


Utbildningen är en webbutbildning uppdelad på två tillfällen. För mer information om dagar och tider - klicka på "Schema" i bokningsrutan ovan till höger.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 2000 kr/deltagare för externa.

Läs mer

Kursdatum: 2 dagar mellan 2021-09-09 & 2021-09-23
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-09-02
Webben, Zoom BokaGrundutbildning A - Organisation, roller och ansvar


Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta när du arbetar inom offentlig verksamhet. Utbildningen är en bra introduktion de lagar som styr informationshanteringen. Du får även en inblick i hur er verksamhet kan bygga upp en bra arkivorganisation och vilka styrdokument som behöver finnas på plats för att att skapa en rättssäker och trygg informationsförvaltning över tid.

Utbildningen är en webbutbildning uppdelad på fyra tillfällen. För mer information om dagar och tider - klicka på "Schema" i bokningsrutan ovan till höger.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-09-21 & 2021-10-12
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-09-07
Webben, Zoom BokaGrundutbildning C - Få ordning på e-arkivetDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta för att ta hand om den digitala informationen på din förvaltning. Utbildningen är en bra introduktion om du deltar i arbetet med att digitalisera arbetssätt och sluta skriva ut på papper för arkivering. Du får även en inblick i hur er verksamhet stegvis kan arbeta för att få kontroll över och säkra upp era digitala informationsflöden.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-09-23 & 2021-10-14
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-09-09
Webben, Zoom BokaGrundutbildning D - Få ordning på pappersarkivetDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta för att ta hand om den den analoga informationen på din förvaltning eller i centralarkivet. Utbildningen är en bra introduktion om du har i uppgift att ta hand om pappersarkiv - i närarkiv, mellanarkiv eller slutarkiv. Du får grundläggande kunskaper om att inventera, ordna, paketera, förteckna och gallra arkiv.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-10-21 & 2021-11-18
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-10-07
Webben, Zoom BokaInformation för systemleverantörer


Sydarkivera informerar om specifikationer och byggnadsblock på Europa-nivå och hur detta påverkar vår rådgivning till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling. Informationen är riktad till dig som implementerar export- eller importfunktioner i dina system. Till exempel för överföring till ett digitalt arkiv. Vi vänder oss framförallt till vår förbundsmedlemmars leverantörer, men även övriga intresserade är välkomna att delta. Det är ingen avgift för detta tillfälle, men du behöver skriva in faktureringsuppgifter för att boka som extern.

Läs mer

Kursdatum: 2021-05-11 14:00 till 15:00
Webben, Zoom BokaNätverksträff: Hälsa och socialt stöd

Nätverksträff för dig som arbetar inom vård och omsorg eller socialt och ekonomiskt stöd. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte i grupper.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-04-21 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-04-14
Webben, Zoom BokaNätverksträff: Kommunikatörer

Nätverksträff för dig som arbetar med intern och extern kommunikation hos förbundsmedlem. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-04-13 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-04-06
Webben, Zoom BokaNätverksträff: Kultur och fritid

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet Kultur och Fritid. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet.OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-03-17 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-03-10
Webben, Teams BokaNätverksträff: Skolan

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet Skola. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. På årets nätverksträff har vi bjudit in gästföreläsare från Svenska institutet för standarder (SIS)  som kommer att informera och svara på frågor om standarden SS 12000:2020 Informationshantering - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan.


OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-03-24 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-03-17
Webben, Teams BokaRegistratorsträff - Jobba digitalt, så här gör du!

Välkommen till årets registratorsträff! Sydarkivera ordnar träffar för registratorer för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Vid träffarna förmedlas aktuell information och det blir fördjupning/utbildning inom olika områden som rör registrering av allmänna handlingar. På informationsträffen tar vi bland annat upp nyheter i lagstiftningen, praktisk hantering av allmänna handlingar, digitalt bevarande och gallring i systemet.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2021-05-25 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2021-05-18
Webben, Zoom Boka