Utbildning om Kommunallagen

Välkomna till en utbildningsdag där du lär dig mer om den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I den nya kommunallagen från 2018 finns ett antal nyheter som påverkar bland annat styrelsens ställning, rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda, reglerna om verkställighet, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter.

Organisation

Kontaktuppgifter

*
*
*
*
Klicka här om du vill lägga till kontaktpersonen som en deltagare i bokningen

Deltagare

*
*
*
*
This field is required