Introduktionsutbildning om informations- och ärendehantering för nya medlemmar

Välkommen till en introduktionsutbildning för nya förbundsmedlemmar om informationsstyrning, vad Sydarkivera är och hur vi kan arbeta tillsammans med framtidens informations- och ärendehantering.  Utbildningen är en av de första aktiviteterna i samband med anslutning till förbundet. Den är främst riktad till de organisationer som är på väg in, eller just blivit medlemmar i Sydarkivera.

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument - och ärendehantering, det vill säga registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när - och slutarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Som deltagare får du även tips och råd om viktiga styrdokument och hur de kan förenkla det dagliga arbetet.

Organisation

Kontaktuppgifter

*
*
*
*
Klicka här om du vill lägga till kontaktpersonen som en deltagare i bokningen

Deltagare

*
*
*
*
This field is required