Registratorskonferens

Välkommen till registratorskonferens! Sydarkivera ordnar träffar för registratorer för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Vid träffarna förmedlas aktuell information och det blir fördjupning/utbildning inom olika områden som rör registrering av allmänna handlingar. På informationsträffen tar vi bland annat upp nyheter i lagstiftningen, praktisk hantering av allmänna handlingar, digitalt bevarande och gallring i systemet.

Organisation

Kontaktuppgifter

*
*
*
*
Klicka här om du vill lägga till kontaktpersonen som en deltagare i bokningen

Deltagare

*
*
*
*
This field is required