Temadag om informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en allt viktigare fråga för alla organisationer. För kommuner vars verksamhet kan ses som basen för samhället och samtidigt är helt beroende av sin informationshantering blir detta extra tydligt. Men vad är informationssäkerhet och hur gör man för att förbättra säkerheten på samma gång som effektivitet och kvalitet också blir bättre?

Fia Ewald hjälper oss under dagen att ge oss svaren samt även redovisa hur praktiskt man kan arbeta.

Efter dagen har du med dig kunskaper/tips och tydliga exempel som du kan använda hemma i din verksamhet. Du får även en bra metod för att kunna ställa rätta krav vid upphandlingar.

Organisation

Kontaktuppgifter

*
*
*
*
Klicka här om du vill lägga till kontaktpersonen som en deltagare i bokningen

Deltagare

*
*
*
*
This field is required