Våra aktiviteter

Arbetsdag om nya förvaltningslagen - 12 oktober

Under dagen går vi igenom nyheter i förvaltningslagen och diskuterar hur det påverkar kommunerna i praktiken. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter. Med dig från dagen har du underlag för att informera och utbilda vidare inom din egna kommun.
 
Arbetsdagen riktar sig till dig som redan är insatt i förvaltningslagen och som är intresserad av att titta närmare på den nya förvaltningslagen tillsammans med kollegor. Du kan också vara ansvarig för internutbildning i kommunen och planerar utbildning om förvaltningslagen.

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-12 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-09-28
Alvesta, Kulturens hus BokaArkivträff

Sydarkivera ordnar träffar för arkivverksamma för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram med mera. Vid träffarna förmedlas även aktuell information. Arkivträffarna är framförallt för de centrala arkivfunktionerna (kommunarkiven). Deltagarna föreslår aktuella ämnen för grupparbeten och utbildningspass.

Läs mer

Kursdatum: 2018-11-06 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-30
Alvesta, Sydarkivera BokaKorta webbutbildningar om arkiv och informationshantering

En helt webbaserad utbildning uppdelad i pass om två timmar fördelade på 7 tillfällen. Utbildningen hålls via Skype.

Klicka på Boka för att välja vilken eller vilka tillfällen du vill delta (det är samma kursmoment förmiddag och eftermiddag). Klicka på Läs mer för att få veta mer om utbildningarna.

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

I kursen ingår följande moment:

  1. Aktuell lagstiftning - Lagar, roller och ansvar.
  2. Myndigheterna är första länken – Ärendehantering, registrering och utlämnande av allmänna handlingar.
  3. Processbaserad arkivredovisning – Att ha kontroll över myndighetens information.
  4. Informationssäkerhet - Att hitta, klassificera och skydda myndighetens information.
  5. Vadå pappersarkiv? – De analoga arkivens hantering, förvaring och framtid.
  6. Vadå e-arkiv? – E-förvaltning, digital arkivering och digitala arkiv.
  7. Vad behöver vi göra? – Förslag på förberedelser och arbetssätt.

Läs mer

Kursdatum: 2018-11-08 10:00 till
2019-02-14 15:00

Sista anmälningsdag: 2018-10-25
Webben, Skype BokaNätverksträff - Digitalt bevarande PMO: 23 oktober

Nätverksträff för att gå igenom status i arbetet med PMO (tidigare ProfDoc, Journal 3), verksamhetssystem för elevhälsovård och elevhälsa. Vi kommer att prata bland annat om skanning, arkivmodulen, erfarenheter av slutarkivera elevhälsovårdsjournaler digitalt, digitala elevakter med mera. Dagen är till för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Målsättning är också att samla ihop frågor, synpunkter och önskemål inför det fortsatta arbetet.

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-23 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-09
Hässleholm, BokaOrdna och förteckna arkiv - Moment 2: 17 oktober

Arkiv som överlämnas till slutarkivet är inte alltid välordnade. I samband med att arkiven ska förtecknas behöver handlingarna därför ofta ordnas. Därför erbjuder vi nu en praktisk utbildning om att ordna och förteckna analoga arkiv enligt allmänna arkivschemat. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen med hemuppgifter däremellan - detta tillfälle är Moment 2. Tänk på att anmäla dig till båda dagarna. 

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-17 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Ljungby, Tingssalen BokaStudiebesök hos Sydarkivera

Vi på Sydarkivera får många förfrågningar organisationer som vill komma på studiebesök. Studiebesöken samordnas i möjligaste mån till bestämda dagar. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och visning av bevarandeplattformen.

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-10 09:00 till 14:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning om informationshantering: Intensiv

Kursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

Läs mer

Kursdatum: 2018-11-02 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-19
Eslöv, Stadshuset, Sahlin/Möller BokaWorkshop: Internt skydd - 22 november

Informationsdag och workshop för att kartlägga den information som ingår i verksamhetsflödet Trygghet och Säkerhet, Internt skydd av byggnader/egendom, information, personal med mera. Försäkringar, skador och tillbud samt brottsförebyggande arbete.
 
Genom att kartlägga informationsflöden får du kontroll över hur viktig informationen är för verksamheten. Det blir tydligt vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska gallras. Kartläggningen visar också vilken information som bör skyddas ur ett säkerhetsperspektiv.

Läs mer

Kursdatum: 2018-11-22 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-11-08
Hässleholm, Lokal/rum: Lokal Väntsalen (glashuset) BokaWorkshop: Krisberedskap och totalförsvar - 18 oktober

Informationsdag och workshop för att kartlägga den information som ingår i verksamhetsflödet Trygghet och Säkerhet, -LSO – krisberedskap - totalförsvar.
 
Genom att kartlägga informationsflöden får du kontroll över hur viktig informationen är för verksamheten. Det blir tydligt vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska gallras. Kartläggningen visar också vilken information som bör skyddas ur ett säkerhetsperspektiv.

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-18 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-04
Hässleholm, Norra station, lokal "Stockholm" Boka