Våra aktiviteter

Arkivarbetsträffar

Gemensamma arbetsdagar för att vidareutveckla mallar, rutiner och skapa underlag för utbildningar och informationsmaterial. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna. Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd.

Läs mer

Kursdatum: 2019-12-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-04
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-02-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-02-04
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-03-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-04-21 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-14
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-05-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-05-12
Alvesta, Sydarkivera BokaIntroduktionsutbildning för nya medlemmar

Välkommen till en introduktionsutbildning för nya förbundsmedlemmar. En viktig del av Sydarkiveras arbete är att höja kompetensen kring informations- och ärendehantering. Introduktionsutbildningen är en av de första aktiviteterna för en bredare målgrupp i samband med anslutningen till förbundet. Nu är det dags att börja reflektera lokala förutsättningarna och arbeta med frågorna kring arbetssätt och behov. Målet är att förbundsmedlemmarna ska få förutsättningar att driva en bra och effektiv verksamhet kring informationsstyrning och arkiv.

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-27
Högsby, BokaNätverksträff: Dataskydd

Nätverksträff för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar med fika 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00. Lunch och fika ingår.

Läs mer

Kursdatum: 2019-12-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-04
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaWebbutbildning - Del 3: Verksamhetsbaserad arkivredovisning

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Teams. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 3: Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Att ha kontroll över myndighetens information. Var förvaras informationen och hur bör den hanteras för att myndigheten ska uppfylla lagstiftningens krav?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-12-05 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Webben, Skype BokaKursdatum: 2019-12-05 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 4: Informationssäkerhet

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Teams. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 4: Informationssäkerhet

Att hitta, klassificera och skydda myndighetens information. Hur säkrar vi upp vår information och säkerställer att rätt person kommer åt rätt information?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-12-19 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-05
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 5: Vadå pappersarkiv?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Teams. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 5: Vadå pappersarkiv?

De analoga arkivens hantering, förvaring och framtid. Vi kommer under lång tid framöver behöva ta hand om och skydda våra analoga handlingar. Hur hör vi det på bästa sätt?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-01-09 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-26
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-01-09 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-26
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 6: Vadå e-arkiv?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Teams. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 6: Vadå e-arkiv?

E-förvaltning, digital arkivering och digitala arkiv. Vad är skillnaderna mellan analog och digital information och vilka utmaningar och krav står myndigheterna inför vid en övergång till digital

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-01-23 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-09
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-01-23 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-09
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 7: Vad behöver vi göra?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Teams. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 7: Vad behöver vi göra?

Förslag på förberedelser och arbetssätt. Hur skapar vi en rättssäker, trygg och väl fungerande organisation för att hantera myndighetens informationstillgångar i framtiden?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-06 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-23
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-02-06 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-23
Webben, Skype Boka