Våra aktiviteter

Användarträff VerkSAM

Användarträff för dig som arbetar med att implementera mallarna för VerkSAM Diarium och VerkSAM Plan. På träffen diskuterar vi erfarenheter och förslag till förändringar i mallarna.

Läs mer

Kursdatum: 2019-01-31 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-01-17
Hässleholm, Sammanträdesrum 1, Stadshuset BokaArkivträff

Sydarkivera ordnar träffar för arkivverksamma för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram med mera. Vid träffarna förmedlas även aktuell information. Arkivträffarna är framförallt för de centrala arkivfunktionerna (kommunarkiven). Deltagarna föreslår aktuella ämnen för grupparbeten och utbildningspass.

Läs mer

Kursdatum: 2019-02-07 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-01-31
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-06-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-06-06
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-10-03 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-26
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-11-28 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Informationsförvaltning inom hälsa och socialt stöd

Nätverksträff för dig som arbetar inom vård och omsorg eller socialt och ekonomiskt stöd. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte i grupper.

Läs mer

Kursdatum: 2019-03-21 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-03-07
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaNätverksträff: Kultur och fritid, kommunikatörer

Nätverksträff för dig som arbetar inom kultur och fritid eller som är kommunikatör. Det blir gemensamt informationspass och erfarenhetsutbyte i grupper indelade efter verksamhetsområde på förmiddagen. Efter lunch är det fördjupning inom ett aktuellt tema. Om temat inte passar för dig finns möjlighet att fortsätta arbete och erfarenhetsutbyte i grupperna.

Läs mer

Kursdatum: 2019-03-14 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-02-28
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaStudiebesök hos Sydarkivera

Vi på Sydarkivera får många förfrågningar organisationer som vill komma på studiebesök. Studiebesöken samordnas i möjligaste mån till bestämda dagar. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och visning av bevarandeplattformen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-16 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-05-09
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-11-14 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-07
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om arkiv och informationshantering

Salsutbildning med föreläsare som ger fördjupade kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation utifrån ett arkivperspektiv. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-08 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-24
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om e-arkiv och digital informationshantering

Salsutbildning med föreläsare som ger grundläggande kunskaper om e-förvaltning, digital arkivering och kravställning i samband med upphandling av digitala verksamhetssystem. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-09 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om registratur och diarieföring

Välkomna på en utbildningsdag där du lär grunderna om registrering av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet. 

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. För att vi ska kunna uppfylla offentlighetslagstiftningens krav behöver vi ha ordning och reda bland våra allmänna handlingar. Det är därför viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring registratur och allmän handling.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-26
Alvesta, BokaUtbildning om offentlighet och sekretess

Välkomna på en utbildningsdag där du lär dig mer om hur man hanterar allmänna handlingar i en kommun.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insätt i reglerna kring offentlighet och sekretess.

Läs mer