Våra aktiviteter

Arkivarbetsträffar via webb

Gemensamma arbetsdagar för att vidareutveckla mallar, rutiner och skapa underlag för utbildningar och informationsmaterial. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna. Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd.

ARBETSTRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-12-15 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-12-07
Webben, Zoom BokaExpertutbildning - Introduktion till METS


En halvdags-utbildning för dig som vill veta mer om digitala paket och standarden METS som används för detta. Utbildningen ger en introduktion till de-facto standarden METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) som används för att hålla ihop digitala informationspaket. Du behöver inte vara it-tekniker eller programmerare, men det är bra om du är intresserad av digitalt bevarande. Du får ut mest av utbildningen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

Utbildningsmaterialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

UTBILDNINGEN HÅLLS VIA WEBBEN OCH ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 1400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 3500 kr/deltagare för externa.

Läs mer

Kursdatum: 2021-01-28 13:00 till 15:30
Sista anmälningsdag: 2021-01-14
Webben, Zoom BokaExpertutbildning - Introduktion till PREMIS


En halvdags webbutbildning för dig som vill veta mer om bevarande metadata och standarden PREMIS som används för detta. Utbildningen är en introduktion till de-facto standarden PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) som hanterar information för att säkerställa det digitala bevarandet. Under utbildningen får du kunskap om vad PREMIS är och varför vi ska använda oss av PREMIS när vi ska bevara information för framtida generationer.

Utbildningsmaterialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

UTBILDNINGEN HÅLLS VIA WEBBEN OCH ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 1400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 3500 kr/deltagare för externa. 

Läs mer

Kursdatum: 2021-01-28 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2021-01-14
Webben, Zoom BokaGrundutbildning A - Organisation, roller och ansvar


Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta när du arbetar inom offentlig verksamhet. Utbildningen är en bra introduktion de lagar som styr informationshanteringen. Du får även en inblick i hur er verksamhet kan bygga upp en bra arkivorganisation och vilka styrdokument som behöver finnas på plats för att att skapa en rättssäker och trygg informationsförvaltning över tid.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

 • 21 januari 2021, klockan 13-15
 • 28 januari 2021, klockan 13-15
 • 4 februari 2021, klockan 13-15
 • 11 februari 2021, klockan 13-15
Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-01-21 & 2021-02-11
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-01-07
Webben, Zoom BokaGrundutbildning B - Planera, registrera och systematiseraDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbetet med att planera och organisering er informationsförvaltning. Utbildningen är en bra introduktion när det gäller registrering av allmänna handlingar och informationshanteringsplaner. Du får även en inblick i hur ni kan samarbeta på hemmaplan och dra nytta av de olika nätverken och samarbetsytorna som Sydarkivera erbjuder.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

 • 11 mars 2021, klockan 13-15
 • 18 mars 2021, klockan 13-15
 • 25 mars 2021, klockan 13-15
 • 15 april 2021, klockan 13-15
Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-03-11 & 2021-04-15
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-02-25
Webben, Zoom BokaGrundutbildning C - Få ordning på e-arkivetDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta för att ta hand om den digitala informationen på din förvaltning. Utbildningen är en bra introduktion om du deltar i arbetet med att digitalisera arbetssätt och sluta skriva ut på papper för arkivering. Du får även en inblick i hur er verksamhet stegvis kan arbeta för att få kontroll över och säkra upp era digitala informationsflöden.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

 • 19 januari 2021, klockan 13-15
 • 26 januari 2021, klockan 13-15
 • 2 februari 2021 , klockan 13-15
 • 11 februari 2021, klockan 13-15
Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Läs mer

Kursdatum: 4 dagar mellan 2021-01-19 & 2021-02-09
Schema


Sista anmälningsdag: 2021-01-05
Webben, Zoom BokaInformation för systemleverantörer

Sydarkivera informerar om specifikationer och byggnadsblock på Europa-nivå och hur detta påverkar vår rådgivning till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling. Informationen är riktad till dig som implementerar export- eller importfunktioner i dina system. Till exempel för överföring till ett digitalt arkiv. Vi vänder oss framförallt till vår förbundsmedlemmars leverantörer, men även övriga intresserade är välkomna att delta. Det är ingen avgift för detta tillfälle, men du behöver skriva in faktureringsuppgifter för att boka som extern.

Läs mer

Kursdatum: 2020-12-03 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-11-30
Webben, Zoom Boka