Våra aktiviteter

Arbetsdag om nya förvaltningslagen - 12 oktober

Under dagen går vi igenom nyheter i förvaltningslagen och diskuterar hur det påverkar kommunerna i praktiken. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter. Med dig från dagen har du underlag för att informera och utbilda vidare inom din egna kommun.
 
Arbetsdagen riktar sig till dig som redan är insatt i förvaltningslagen och som är intresserad av att titta närmare på den nya förvaltningslagen tillsammans med kollegor. Du kan också vara ansvarig för internutbildning i kommunen och planerar utbildning om förvaltningslagen.

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-12 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-09-28
Alvesta, Sydarkivera BokaInformationsträff om Dataskyddslagen (GDPR)

Informationsträffen riktar sig till förbundsmedlemmar som har tecknat avtal om gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst (en lista finns på sidan Dataskydd på Sydarkiveras webbplats).

Dagen är en informationsdag med tips och råd för dig som ska arbeta med eller ansvara för personuppgiftshanteringar inom den nya dataskyddslagen (GDPR). Vi kommer fokusera på den praktiska hanteringen av lagen genom att göra genomgång av valda delar men även genomgång av mallar och dokument som behöver hanteras. Under dagen får du veta hur Sydarkivera kommer bedriva arbetet som dataskyddsombud (DSO). Det kommer att finnas tid för diskussion och frågor.

Läs mer

Kursdatum: 2018-08-28 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-08-14
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKorta webbutbildningar om arkiv och informationshantering

En helt webbaserad utbildning uppdelad i pass om två timmar fördelade på 7 tillfällen. Utbildningen hålls via Skype.

Klicka på Boka för att välja vilken eller vilka tillfällen du vill delta (det är samma kursmoment förmiddag och eftermiddag). Klicka på Läs mer för att få veta mer om utbildningarna.

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

I kursen ingår följande moment:

  1. Aktuell lagstiftning - Lagar, roller och ansvar.
  2. Myndigheterna är första länken – Ärendehantering, registrering och utlämnande av allmänna handlingar.
  3. Processbaserad arkivredovisning – Att ha kontroll över myndighetens information.
  4. Informationssäkerhet - Att hitta, klassificera och skydda myndighetens information.
  5. Vadå pappersarkiv? – De analoga arkivens hantering, förvaring och framtid.
  6. Vadå e-arkiv? – E-förvaltning, digital arkivering och digitala arkiv.
  7. Vad behöver vi göra? – Förslag på förberedelser och arbetssätt.

Läs mer

Kursdatum: 2018-11-08 10:00 till
2019-02-14 15:00

Sista anmälningsdag: 2018-10-25
Webben, Skype BokaOrdna och förteckna arkiv - Moment 1: 24 september

Arkiv som överlämnas till slutarkivet är inte alltid välordnade. I samband med att arkiven ska förtecknas behöver handlingarna därför ofta ordnas. Därför erbjuder vi nu en praktisk utbildning om att ordna och förteckna analoga arkiv enligt allmänna arkivschemat. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen med hemuppgifter däremellan - detta tillfälle är Moment 1. Tänk på att anmäla dig till båda dagarna. 

Läs mer

Kursdatum: 2018-09-24 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-09-10
Ljungby, Tingssalen BokaOrdna och förteckna arkiv - Moment 2: 17 oktober

Arkiv som överlämnas till slutarkivet är inte alltid välordnade. I samband med att arkiven ska förtecknas behöver handlingarna därför ofta ordnas. Därför erbjuder vi nu en praktisk utbildning om att ordna och förteckna analoga arkiv enligt allmänna arkivschemat. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen med hemuppgifter däremellan - detta tillfälle är Moment 2. Tänk på att anmäla dig till båda dagarna. 

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-17 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Ljungby, Tingssalen BokaStudiebesök hos Sydarkivera

Vi på Sydarkivera får många förfrågningar organisationer som vill komma på studiebesök. Studiebesöken samordnas i möjligaste mån till bestämda dagar. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och visning av bevarandeplattformen.

Läs mer

Kursdatum: 2018-10-10 09:00 till 14:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning om informationshantering: Intensiv

Kursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

Läs mer

Kursdatum: 2018-09-07 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-08-24
Vimmerby, Sydarkivera Vimmerby-noden BokaKursdatum: 2018-09-20 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-09-06
Bräkne-Hoby, Arkivcentrum Blekinge BokaKursdatum: 2018-11-02 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-19
Eslöv, Stadshuset, Sahlin/Möller BokaKursdatum: 2018-11-15 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-11-01
Vadstena, Kommunhuset Boka