Våra aktiviteter

Arkivträff - 7 mars

Sydarkivera ordnar träffar för arkivverksamma för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram med mera. Vid träffarna förmedlas även aktuell information. Arkivträffarna är framförallt för de centrala arkivfunktionerna (kommunarkiven).

På träffen den 7 mars arbetar vi framförallt med rutiner, rollbeskrivningar, handböcker och instruktioner. Det blir också information om pågående projekt - samordning pappersarkiv, dataskyddsombud, Sydarkiveras utveckling, Får jag lov? (Boverket) och FGS Databas (Riksarkivet).

Läs mer

Kursdatum: 2018-03-07 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-02-28
Alvesta, Sydarkivera BokaRegistratorsträff - 19 mars

Sydarkivera ordnar träffar för registratorer för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram. Vid träffarna förmedlas aktuell information och det blir fördjupning/utbildning inom olika områden som rör registrering av allmänna handlingar.

På informationsträffen i mars fördjupar vi oss  när det gäller diarieplaner och klassificeringsstrukturer. Ta del av erfarenheter av att införa VerkSAM Diarium, eller att helt avstå från att använda diarieplan. Vad finns det för alternativ och varför har man egentligen en diarieplan?

Läs mer

Kursdatum: 2018-03-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-03-05
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaStudiebesök hos Sydarkivera

Vi på Sydarkivera får många förfrågningar organisationer som vill komma på studiebesök. Studiebesöken samordnas i möjligaste mån till bestämda dagar. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och visning av bevarandeplattformen.

Läs mer

Kursdatum: 2018-03-28 09:00 till 14:00
Sista anmälningsdag: 2018-03-21
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2018-10-10 09:00 till 14:00
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om arkiv och informationshantering

Salsutbildning med föreläsare som ger fördjupade kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation utifrån ett arkivperspektiv. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

Läs mer

Kursdatum: 2018-05-03 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-04-19
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om e-arkiv och digital informationshantering

Salsutbildning med föreläsare som ger grundläggande kunskaper om e-förvaltning, digital arkivering och kravställning i samband med upphandling av digitala verksamhetssystem. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

Läs mer

Kursdatum: 2018-05-04 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-04-20
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning om informationshantering: Intensiv

Kursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

Läs mer

Kursdatum: 2018-04-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-04-05
Hässleholm, Norra Station, lokal "Göteborg" BokaKursdatum: 2018-04-25 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-04-11
Borgholm, Stadshuset BokaKursdatum: 2018-05-24 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-05-10
Eslöv, Stadshuset, sammanträdesrum Emanuel Möller BokaKursdatum: 2018-06-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-05-26
Vellinge, BokaKursdatum: 2018-09-07 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-08-24
Vimmerby, Sydarkivera Vimmerby-noden BokaWorkshop: Mål och ekonomistyrning - 12 april

Dagens fokusområde är mål och ekonomistyrning. Här ingår som exempel:

  • Beräkning statsbidrag
  • Budgetförslag
  • Investeringsplan
  • Revisionshandlingar

Läs mer

Kursdatum: 2018-04-12 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2018-03-29
Alvesta, Sydarkivera Boka