Våra aktiviteter

Arkivträff

Sydarkivera ordnar träffar för arkivverksamma för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram med mera. Vid träffarna förmedlas även aktuell information. Arkivträffarna är framförallt för de centrala arkivfunktionerna (kommunarkiven). Deltagarna föreslår aktuella ämnen för grupparbeten och utbildningspass.

Läs mer

Kursdatum: 2019-06-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-06-06
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-10-03 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-26
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-11-28 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Dataskydd

Nätverksträff för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar med fika 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00. Lunch och fika ingår.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-14 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-05-07
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2019-08-28 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-08-14
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2019-10-16 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-02
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2019-12-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-27
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaNätverksträff: Informationsförvaltning inom bygg, miljö och teknik

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet bygg, miljö och teknik. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte i grupper.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-23 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-05-09
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaStudiebesök hos Sydarkivera

Vi på Sydarkivera får många förfrågningar organisationer som vill komma på studiebesök. Studiebesöken samordnas i möjligaste mån till bestämda dagar. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och visning av bevarandeplattformen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-16 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-05-09
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-11-14 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-07
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om arkiv och informationshantering

Salsutbildning med föreläsare som ger grundläggande kunskap och förståelse för lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation utifrån ett arkivperspektiv. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-08 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-24
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om e-arkiv och digital informationshantering

Salsutbildning med föreläsare som ger grundläggande kunskaper om e-förvaltning, digital arkivering och kravställning i samband med upphandling av digitala verksamhetssystem. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-09 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Alvesta, Sydarkivera BokaUtbildning - grunderna om registratur och diarieföring

Välkomna på en utbildningsdag där du lär grunderna om registrering av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet. 

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. För att vi ska kunna uppfylla offentlighetslagstiftningens krav behöver vi ha ordning och reda bland våra allmänna handlingar. Det är därför viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring registratur och allmän handling.

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-26
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaUtbildning om hantering av hemliga handlingar

En ny säkerhetsskyddslag gäller från och med 1 april 2019. Även kommuner och regioner berörs av förändringarna. Utbildningen handlar om hantering av hemliga handlingar som omfattas av säkerhetsskydd. Utbildningsdagen tar ett helhetsgrepp över den praktiska hanteringen: från registrering till förstöring eller arkivering.

 

Läs mer

Kursdatum: 2019-05-08 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-04-24
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaUtbildning om informationshantering: Intensiv

Kursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-11 09:30 till 15:00
Hässleholm, BokaKursdatum: 2019-09-12 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-08-29
Lomma, Stora Sessionssalen BokaKursdatum: 2019-09-17 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-04
Karlshamn, Elfsbergsgården BokaKursdatum: 2019-09-18 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-04
Karlskrona, Landstingssalen, Wämö Center BokaKursdatum: 2019-09-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-05
Karlskrona, Landstingssalen, Wämö Center BokaUtbildning om Kommunallagen

Välkomna till en utbildningsdag där du lär dig mer om den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I den nya kommunallagen från 2018 finns ett antal nyheter som påverkar bland annat styrelsens ställning, rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda, reglerna om verkställighet, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-05 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-08-22
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaUtbildning om offentlighet och sekretess

Välkomna på en utbildningsdag där du lär dig mer om hur man hanterar allmänna handlingar i en kommun.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insätt i reglerna kring offentlighet och sekretess.

Läs mer

Kursdatum: 2019-10-24 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-10
Oskarshamn, Silvia, Forum Konferens Boka