Våra aktiviteter

Arkivarbetsträffar

Gemensamma arbetsdagar för att vidareutveckla mallar, rutiner och skapa underlag för utbildningar och informationsmaterial. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna. Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-04
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-10-16 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-09
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-11-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-06
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-12-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-04
Alvesta, Sydarkivera BokaArkivträff

Sydarkivera ordnar träffar för arkivverksamma för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram med mera. Vid träffarna förmedlas även aktuell information. Arkivträffarna är framförallt för de centrala arkivfunktionerna (kommunarkiven). Deltagarna föreslår aktuella ämnen för grupparbeten och utbildningspass.

Läs mer

Kursdatum: 2019-11-28 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Alvesta, Sydarkivera BokaIntroduktionsutbildning om informations- och ärendehantering för nya medlemmar

Välkommen till en introduktionsutbildning för nya förbundsmedlemmar om informationsstyrning, vad Sydarkivera är och hur vi kan arbeta tillsammans med framtidens informations- och ärendehantering.  Utbildningen är en av de första aktiviteterna i samband med anslutning till förbundet. Den är främst riktad till de organisationer som är på väg in, eller just blivit medlemmar i Sydarkivera.

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument - och ärendehantering, det vill säga registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när - och slutarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Som deltagare får du även tips och råd om viktiga styrdokument och hur de kan förenkla det dagliga arbetet.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-17 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-04
Karlshamn, Elfsbergsgården BokaKursdatum: 2019-09-18 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-04
Karlskrona, Landstingssalen, Wämö Center BokaKursdatum: 2019-09-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-05
Karlskrona, Landstingssalen, Wämö Center BokaNodträffar

En gång i halvåret anordnas nodträffar. Här har du chansen att träffa kollegor i regionen och Sydarkiveras personal som finns på noderna. Träffarna är inriktade mot information, nätverkande och diskussion om aktuella frågor. Vi bjuder på fika!

Läs mer

Kursdatum: 2019-10-03 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-26
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2019-10-25 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-18
Hässleholm, Norra Station BokaKursdatum: 2019-10-31 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-24
Vimmerby, Sydarkivera Vimmerby-noden BokaNätverksträff: Dataskydd

Nätverksträff för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar med fika 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00. Lunch och fika ingår.

Läs mer

Kursdatum: 2019-08-28 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-08-14
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2019-10-16 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-02
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2019-12-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-27
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaNätverksträff: Informationsförvaltning inom räddningstjänsten

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vi kommer även att arbeta med uppdatering av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan) för räddningstjänsten.

Läs mer

Kursdatum: 2019-10-02 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-18
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaNätverksträff: Kommunledning/central förvaltning

Nätverksträff för dig som arbetar centralt i organisationen med digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Du får information om vad som är på gång hos Sydarkivera, ta del av goda exempel och möjlighet att nätverka med kollegor inom förbundskretsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-10-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-26
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaRegistratorskonferens

Välkommen till registratorskonferens! Sydarkivera ordnar träffar för registratorer för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Vid träffarna förmedlas aktuell information och det blir fördjupning/utbildning inom olika områden som rör registrering av allmänna handlingar. På informationsträffen tar vi bland annat upp nyheter i lagstiftningen, praktisk hantering av allmänna handlingar, digitalt bevarande och gallring i systemet.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-05
Alvesta, BokaStudiebesök hos Sydarkivera

Vi på Sydarkivera får många förfrågningar organisationer som vill komma på studiebesök. Studiebesöken samordnas i möjligaste mån till bestämda dagar. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och visning av bevarandeplattformen.

Det är ingen kostnad för deltagande vid studiebesök!

(I vårt system är det obligatoriskt fylla i faktureringsuppgifter för externa deltagare, eftersom de flesta andra event har avgifter för deltagare utanför förbundskretsen.)

Läs mer

Kursdatum: 2019-11-14 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-07
Alvesta, Sydarkivera BokaTemadag om informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en allt viktigare fråga för alla organisationer. För kommuner vars verksamhet kan ses som basen för samhället och samtidigt är helt beroende av sin informationshantering blir detta extra tydligt. Men vad är informationssäkerhet och hur gör man för att förbättra säkerheten på samma gång som effektivitet och kvalitet också blir bättre?

Fia Ewald hjälper oss under dagen att ge oss svaren samt även redovisa hur praktiskt man kan arbeta.

Efter dagen har du med dig kunskaper/tips och tydliga exempel som du kan använda hemma i din verksamhet. Du får även en bra metod för att kunna ställa rätta krav vid upphandlingar.

Läs mer

Kursdatum: 2019-10-17 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-03
Alvesta, BokaUtbildning - Fördjupning om GDPR för offentlig verksamhet

Välkommen till en fördjupningsutbildning i GDPR med fokus på praktiska problemställningar i offentlig verksamhet. Utbildningen ingår i DSO-tjänsten och är endast för dataskyddssamordnare och andra som har denna anslutande tjänst.

Kursledare är Christer Hjert och Lotta Kavtaradze, båda jurister med stor erfarenhet av dataskyddsfrågor.

Christer Hjert har ett förflutet som domare och jurist på SKL. Han är också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor. Christer har varit verksam som konsult och utbildare sedan 2002.

Lotta Kavtaradze har tidigare arbetat som jurist på Datainspektionen bland annat med inriktning på kommunala frågor. Hon har varit verksam som konsult och rådgivare inom dataskyddsområdet sedan 2007. 

Läs mer

Kursdatum: 2019-11-27 09:30 till 16:00
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaUtbildning om informationshantering: Intensiv

Kursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-12 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-08-29
Lomma, Stora Sessionssalen BokaKursdatum: 2019-09-25 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-11
Mörbylånga, Lindero, Esplanaden 44 BokaKursdatum: 2019-09-26 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-09-12
Nybro, Kulturhuset Kristallen BokaKursdatum: 2019-10-23 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-09
Bräkne-Hoby, Arkivcentrum Blekinge BokaUtbildning om Kommunallagen

Välkomna till en utbildningsdag där du lär dig mer om den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I den nya kommunallagen från 2018 finns ett antal nyheter som påverkar bland annat styrelsens ställning, rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda, reglerna om verkställighet, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter.

Läs mer

Kursdatum: 2019-09-05 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-08-22
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaUtbildning om offentlighet och sekretess

Välkomna på en utbildningsdag där du lär dig mer om hur man hanterar allmänna handlingar i en kommun.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insätt i reglerna kring offentlighet och sekretess.

Läs mer

Kursdatum: 2019-10-24 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-10
Oskarshamn, Silvia, Forum Konferens BokaWebbutbildning - Del 1: Aktuell lagstiftning

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 1: Aktuell lagstiftning - Lagar, roller och ansvar. 
Under momentet får deltagarna en ökad förståelse om de lagar som reglerar informationshanteringen hos myndighet och hur ansvaret för informationsresurserna ska fördelas inom och mellan myndigheter.

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-11-07 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-24
Webben, Skype BokaKursdatum: 2019-11-07 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-10-24
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 2: Myndigheterna är första länken

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 2: Myndigheterna är första länken

Ärendehantering, registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Utifrån aktuell lagstiftning tittar vi på det praktiska arbetet och vad vi bör tänka på i det dagliga arbetet hos våra myndigheter.

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-11-21 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-07
Webben, Skype BokaKursdatum: 2019-11-21 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-07
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 3: Verksamhetsbaserad arkivredovisning

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 3: Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Att ha kontroll över myndighetens information. Var förvaras informationen och hur bör den hanteras för att myndigheten ska uppfylla lagstiftningens krav?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-12-05 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Webben, Skype BokaKursdatum: 2019-12-05 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-21
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 4: Informationssäkerhet

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 4: Informationssäkerhet

Att hitta, klassificera och skydda myndighetens information. Hur säkrar vi upp vår information och säkerställer att rätt person kommer åt rätt information?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2019-12-19 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-05
Webben, Skype BokaKursdatum: 2019-12-19 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-05
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 5: Vadå pappersarkiv?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 5: Vadå pappersarkiv?

De analoga arkivens hantering, förvaring och framtid. Vi kommer under lång tid framöver behöva ta hand om och skydda våra analoga handlingar. Hur hör vi det på bästa sätt?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-01-09 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-26
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-01-09 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-26
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 6: Vadå e-arkiv?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 6: Vadå e-arkiv?

E-förvaltning, digital arkivering och digitala arkiv. Vad är skillnaderna mellan analog och digital information och vilka utmaningar och krav står myndigheterna inför vid en övergång till digital

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-01-23 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-09
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-01-23 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-09
Webben, Skype BokaWebbutbildning - Del 7: Vad behöver vi göra?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 7: Vad behöver vi göra?

Förslag på förberedelser och arbetssätt. Hur skapar vi en rättssäker, trygg och väl fungerande organisation för att hantera myndighetens informationstillgångar i framtiden?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-06 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-23
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-02-06 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-23
Webben, Skype Boka