<- Tillbaka

Utbildning om informationshantering: Intensiv

Kursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

Målgrupp

Du som är chef, handläggare, registrator, sekreterare eller administratör och arbetar med informationshanteringen hos våra förbundsmedlemmar. Du kan vara utsedd till rollen arkivansvarig, arkivombud/arkivredogörare eller vara anställd som arkivassistent. Kursen är också till för dig  som tidigare gått en grund eller fördjupningskurs och känner att du behöver en repetition.

Mål

Målet är att du efter kursen ska ha en större förståelse av de krav som ställs på din myndighet och vad som behöver göras för att uppfylla aktuella lagkrav inom området arkiv och informationshantering.

Innehåll

Informations - och ärendehantering

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument - och ärendehantering, det vill säga registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när - och centralarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Som deltagare får du även tips och råd om viktiga styrdokument och hur de kan förenkla det dagliga arbetet.

Ansvar och roller

Momentet ger en inblick i fördelning av roller och ansvar.  Du får också tips om hur verksamhetens funktion för informationshantering bör vara organiserad för att vara effektiv och uppfylla den egna förvaltningens och offentlighetslagstiftningens krav på insyn och tillgång till er information.

Att kartlägga och klassificera information - VerkSAM

Har du och din verksamhet kontroll på vilken information som produceras, var den hamnar och vem som är ansvarig? Momentet innehåller en översiktlig presentation av Sydarkiveras mallar VerkSAM Diarium och VerkSAM Klassa.

Att skapa en arkivbeskrivning

Momentet innehåller en översiktlig presentation av mallen VerkSAM Beskrivning som kan användas för att upprätta en arkivbeskrivning/beskrivning av en myndighets allmänna handlingar.

Att upprätta en informationshanteringsplan

Med en aktuell och bra informationshanteringsplan skapas en effektivare och säkrare informationshantering. Momentet innehåller en översiktlig presentation av mallen VerkSAM Plan.

Hålltider

  • Fika serveras från klockan 9.00
  • Förmiddagspass 9.30-11.30
  • Lunch ca 11:30-12:30. Lunch på egen bekostnad.
  • Eftermiddagspass 12.30-15.00. Fika serveras cirka 14.00
  • Dagen avslutas senast 15.00

Praktisk information

Kursen hålls regelbundet i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby.

Kursen erbjuds även på plats ute hos Sydarkiveras nyanslutna förbundsmedlemmar och på begäran hos övriga förbundsmedlemmar. Kurstillfällena samordnas via respektive kommuns kontaktperson.

Observera att det för dessa kurstillfällen är lunch på egen bekostnad.

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn:Anki Heimonen
E-post:anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 10