<- Tillbaka

Utbildning om offentlighet och sekretess

Välkomna på en utbildningsdag där du lär dig mer om hur man hanterar allmänna handlingar i en kommun.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insätt i reglerna kring offentlighet och sekretess.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna om offentlighet och sekretess. Du kanske är ny som registrator eller behöver en repetition. Utbildningen kan också passa för dig som är chef med ansvar för administrativ personal, kanslisamordnare eller sekreterare.

Innehåll

Hålltider

Fika serveras från klockan 09.00-09:30

Förmiddagspass 09.30-11.30

Lunch ca 11.30-12.30

Eftermiddagspass 12.30-15:00 fika serveras i pausen

Utbildningens innehåll

  • Vad innebär offentlighetsprincipen?
  • Vad är en allmän handling?
  • Hur hanterar jag allmänna handlingar?
  • Registrering av allmän handling
  • Utlämnande av allmän handling
  • Vad innebär sekretess?
  • Hur gör man en sekretessprövning?
  • Översiktlig genomgång av sekretessreglerad kommunal verksamhet
  • Överklagande av beslut rörande allmän handlings utlämnande

Under dagen blir det även praktiska övningsuppgifter.

 

Föreläsare

Föreläsare är förbundsjurist Therese Jigsved, Sydarkivera. Therese har mångårig erfarenhet av offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet och av att hålla utbildningar i olika kommunaljuridiska ämnen för förtroendevalda och anställda.