<- Tillbaka

Arbetsdag om nya förvaltningslagen - 12 oktober

Under dagen går vi igenom nyheter i förvaltningslagen och diskuterar hur det påverkar kommunerna i praktiken. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter. Med dig från dagen har du underlag för att informera och utbilda vidare inom din egna kommun.
 
Arbetsdagen riktar sig till dig som redan är insatt i förvaltningslagen och som är intresserad av att titta närmare på den nya förvaltningslagen tillsammans med kollegor. Du kan också vara ansvarig för internutbildning i kommunen och planerar utbildning om förvaltningslagen.

Målgrupp

Du är kommunjurist, kanslichef, administrativ chef och är intresserad av att titta närmare på den nya förvaltningslagen tillsammans med kollegor. Du kan också vara ansvarig för internutbildning i kommunen och planerar utbildning om förvaltningslagen.

Innehåll

Diskussionsledare är Therese Jigsved, förbundsjurist hos Sydarkivera.

Fika serveras från klockan 9.

  • 9.30 Introduktion och presentation.
  • 10.00 Genomgång av nyheter i förvaltningslagen.
  • 11.00 Summering och plan för eftermiddagen.
  • 11.30 Lunch (ingår)
  • 12.30 Arbete i grupper och fortsatt diskussion.
  • 14.30 Dagen avslutas med gemensam fika.