<- Tillbaka

Registratorskonferens

Välkommen till registratorskonferens! Sydarkivera ordnar träffar för registratorer för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Vid träffarna förmedlas aktuell information och det blir fördjupning/utbildning inom olika områden som rör registrering av allmänna handlingar. På informationsträffen tar vi bland annat upp nyheter i lagstiftningen, praktisk hantering av allmänna handlingar, digitalt bevarande och gallring i systemet.

Målgrupp

Registratorer hos Sydarkiveras förbundsmedlemmar.

Innehåll

Informationspass

 • Aktuellt från Sydarkivera
 • Nyheter i lagstiftningen
 • VerkSAM mallar
 • Utredningar och projekt

Fördjupning/utbildning

Föredrag eller utbildningspass om aktuella frågor diarieföring och informationsförvaltning. Passet innehåller fasta rubriker men föreläsare och teman varierar.

 • Vägen till ett helt digitalt ärendeflöde
 • Lämna ut handlingar och webbpublicering
 • Praktisk hantering av allmänna handlingar
 • Status i arbetet med digitalt bevarande
 • Rensa, gallra och hantera registervård
 • Arkivleveranser, digitalt och analogt

Plan för dagen

Lunch och fika ingår.
 • Kaffe serveras från klockan 9
 • Förmiddagspasset startar 9.30
 • Lunch 11.30
 • Eftermiddagspasset startar 12.30  Kort paus med kaffe under eftermiddag
 • Avslutning klockan 15
 

Har du frågor om informationsträffen eller förslag på ämnen att ta upp?

Skriv gärna i registratorsgruppen på Yammer.

Namn:Elin Jonsson
E-post:elin.jonsson@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 03