<- Tillbaka

Arkivträff

Sydarkivera ordnar träffar för arkivverksamma för att fånga upp förbundsmedlemmarnas behov, utbyta erfarenheter och diskutera utkast som arbetas fram med mera. Vid träffarna förmedlas även aktuell information. Arkivträffarna är framförallt för de centrala arkivfunktionerna (kommunarkiven). Deltagarna föreslår aktuella ämnen för grupparbeten och utbildningspass.

Målgrupp

Arkivarier, arkivföreståndare, arkivassistenter och ansvariga för central arkivfunktion hos förbundsmedlemmarna.

Innehåll

Informationsträffarna inleds med ett informationspass med aktuella ämnen. Därefter blir det fördjupning, korta utbildningar eller grupparbeten. Ämnen för information och fördjupning väljs tillsammans med deltagarna.

Kaffe serveras från klockan 9

9.30 Informationspass

  • Aktuella ärenden förbundsstyrelse/förbundsfullmäktige
  • Regional samordning
  • Planerade aktiviteter
  • E-lärande
  • Aktuella projekt

10.30 - 11.30 Arbetspass

11.30 Gemensam lunch

12.30 - ca 15.00 Arbetspass

Kaffe serveras under tiden.

Har du önskemål om utbildning, ämnen att diskutera eller frågor som du vill ta upp? Meddela förslag i arkivariegruppen på Yammer eller skicka ett meddelande till elin.jonsson@sydarkivera.se. Förslag till grupparbeten och indelning i grupper gör vi på plats.