<- Tillbaka

Utbildning om Kommunallagen

Välkomna till en utbildningsdag där du lär dig mer om den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I den nya kommunallagen från 2018 finns ett antal nyheter som påverkar bland annat styrelsens ställning, rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda, reglerna om verkställighet, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om den nya kommunallagen. Du kanske är jurist, administrativ chef, förvaltningschef, kommun-/nämndsekreterare eller politiker.

Innehåll

Hålltider

Fika serveras från klockan 9.00

Förmiddagspass 09.30-11.30

Lunch ca 11.30-12.30

Eftermiddagspass 12.30-15.00, fika serveras i pausen

Utbildningens innehåll

  • Syftet med kommunallagen. 
  • Nyheter och förändringar jämfört med tidigare lagstiftning.
  • Kompletterande lagstiftning.
  • Hur påverkar den nya lagstiftningen mitt arbete?

Under dagen blir det även praktiska övningsuppgifter.

Föreläsare

Föreläsare är förbundsjurist Therese Jigsved, Sydarkivera. Therese har mångårig erfarenhet av offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet och av att hålla utbildningar i olika kommunaljuridiska ämnen för förtroendevalda och anställda.