<- Tillbaka

Nätverksträff: Informationsförvaltning inom räddningstjänsten

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vi kommer även att arbeta med uppdatering av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan) för räddningstjänsten.

Innehåll

Målgrupp

Nätverksträffen riktar sig till dig som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Både förvaltningar, förbund eller motsvarande inom verksamhetsområdet är välkomna att skicka deltagare.

Chefer inom inom inom verksamhetsområdet

Systemförvaltare, registratorer, arkivansvariga, arkivombud

Praktisk information

Kaffe serveras från klockan 9:00

9.30 -11:30 Aktuell information

  • På gång hos Sydarkivera, utbildningar, konferenser, projekt, tillsyn mm.
  • Nyheter i lagstiftningen
  • Status i arbetet med digitala arkivleveranser
  • Informationssäkerhet och dataskydd
  • Sekretess och hemliga handlingar
  • Gallringsråd och mallar för informationshanteringsplaner - uppdatering av VerkSAM-mallarna

11.30 Gemensam lunch (ingår)

12.30-15:00 Fortsatt arbete och diskussion

  • Uppdatering av VerkSAM-mallarna för räddningstjänsten

Kaffe serveras under tiden.

Har du önskemål om utbildning, ämnen att diskutera eller frågor som du vill ta upp? Meddela förslag via gruppen på Yammer eller skicka ett meddelande via e-post.

Kontakt - frågor om nätverksträffen:

Anki Heimonen

E-post: anki.heimonen@sydarkivera.se

Tel: 0472-39 10 10