<- Tillbaka

Introduktionsutbildning om informations- och ärendehantering för nya medlemmar

Välkommen till en introduktionsutbildning för nya förbundsmedlemmar om informationsstyrning, vad Sydarkivera är och hur vi kan arbeta tillsammans med framtidens informations- och ärendehantering.  Utbildningen är en av de första aktiviteterna i samband med anslutning till förbundet. Den är främst riktad till de organisationer som är på väg in, eller just blivit medlemmar i Sydarkivera.

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument - och ärendehantering, det vill säga registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när - och slutarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Som deltagare får du även tips och råd om viktiga styrdokument och hur de kan förenkla det dagliga arbetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som sysslar med informationsstyrning – både på ledande nivå och mer praktiskt i sitt dagliga arbete. Du kan vara förvaltningschef, IT- chef eller administrativ chef, registrator, administratör, systemförvaltare eller kvalitetsansvarig. Du kan även arbeta medarbeta med informationssäkerhet eller som registrator, ansvarig för myndighetens arkiv eller arkivredogörare. 

Mål

Målet är att du efter kursen ska ha en större förståelse av vad Sydarkivera är och de krav som ställs på din myndighet. Du ska också ha fått en inblick i vad som behöver göras för att uppfylla aktuella lagkrav inom området arkiv och informationshantering. Utbildningen ska även ge en insikt i hur hur Sydarkivera arbetar med informationshanteringsfrågorna gentemot sina medlemmar och vad som förväntas av blivande och nyblivna medlemmar.  

Innehåll

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument - och ärendehantering, det vill säga registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när - och centralarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Som deltagare får du även tips och råd om viktiga styrdokument och hur de kan förenkla det dagliga arbetet.

Om Sydarkivera

Under momentet går vi igenom vad Sydarkivera gör, hur vi arbetar tillsammans och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan förbundet och medlemmarna. Vi går också igenom vilket stöd din verksamhet kan få av förbundet och benar ut begreppen Bastjänster och Anslutande tjänster och vad de innebär. Vi tar även en titt på de kommunikationsvägar som finns mellan medlemmarna och förbundet och hur de fungerar i praktiken.

Utmaningar i informationsförvaltningen

Momentet ger en inblick i fördelning av roller och ansvar inom förvaltningen och mellan myndighet och arkivmyndighet.  Du får också tips om hur verksamhetens funktion för informationshantering bör vara organiserad för att vara effektiv och uppfylla den egna förvaltningens och offentlighetslagstiftningens krav på insyn och tillgång till er information.

Informationsstyrning

Vi tittar på vad som kan komma att behöva göras på hemmaplan för att kunna övergå till en helt digital ärendekedja, hur ett sådant arbete kan gå till och hur man lägger upp en realistisk plan för arbetet.
Momentet innehåller även en översiktlig presentation av Sydarkiveras mallar VerkSAM Beskrivning, VerkSAM Diarium och VerkSAM Plan.

 

Hålltider

  • Fika serveras från klockan 9.00
  • Förmiddagspass 9.30-11.30
  • Lunch ca 11:30-12:30. Lunch på egen bekostnad.
  • Eftermiddagspass 12.30-15.00. Fika serveras cirka 14.00
  • Dagen avslutas senast 15.00

Praktisk information

Kursen på plats ute hos Sydarkiveras nyanslutna förbundsmedlemmar och organisationer som tecknat en anslutningsöverenskommelse. Kurstillfället samordnas via respektive kommuns kontaktperson.

Observera att det för dessa kurstillfällen är lunch på egen bekostnad om inte annat överenskommits.

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn:Anki Heimonen
E-post:anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 10