<- Tillbaka

Utbildning - Fördjupning om GDPR för offentlig verksamhet

Välkommen till en fördjupningsutbildning i GDPR med fokus på praktiska problemställningar i offentlig verksamhet. Utbildningen ingår i DSO-tjänsten och är endast för dataskyddssamordnare och andra som har denna anslutande tjänst.

Kursledare är Christer Hjert och Lotta Kavtaradze, båda jurister med stor erfarenhet av dataskyddsfrågor.

Christer Hjert har ett förflutet som domare och jurist på SKL. Han är också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor. Christer har varit verksam som konsult och utbildare sedan 2002.

Lotta Kavtaradze har tidigare arbetat som jurist på Datainspektionen bland annat med inriktning på kommunala frågor. Hon har varit verksam som konsult och rådgivare inom dataskyddsområdet sedan 2007. 

Målgrupp

Dataskyddssamordnare, dataskyddsredogörare och andra som arbetar med dataskyddsfrågor inom kommuner, region, kommunalförbund och kommunala bolag som är anslutna till vår DSO-tjänst.

Mål

Utbildningen ska ge dig utökade kunskaper om GDPR och om praktisk tillämpning av GDPR inom offentlig verksamhet.

Innehåll

Under den här fördjupningsutbildningen om dataskyddsfrågor i offentlig verksamhet börjar vi med en kort påminnelse om de grundläggande dataskyddsprinciperna och tar sedan sikte på de praktiska problemställningarna som ofta förekommer hos kommunala myndigheter och kommunala bolag. Det kan t ex vara vad man ska göra innan man börjar en ny behandling av personuppgifter, vad som ska vara med i registerutdrag, vad gäller vid webbpubliceringar och sociala medier. Det blir en genomgång av aktuella rättsfall som kommit sedan GDPR trädde ikraft och även en genomgång av vad som händer inom EU på dataskyddsområdet.

Utbildningen tar inte upp enbart dataskyddsfrågor utan även allmänna juridiska frågeställningar inom myndighetsområdet såsom diarieföring och ärendehandläggning kommer att beröras.

Vi beräknar att varje ansluten part ska kunna skicka två-tre personer på denna utbildning så passa på att delta och få en heldagsutbildning med dessa välrenommerade utbildare. Vi hoppas på många deltagare, men förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare i fall det behövs för att alla anslutna parter ska kunna ha möjlighet att komma.

Har du någon fråga som du vill ska belysas? Kontakta i så fall Therese Jigsved om detta.

Program för dagen

Kaffe serveras från klockan 09:00

Utbildningen kommer att ha följande hålltider:

  • Utbildningen börjar 09.30-11.30
  • Lunch 11.30-12.30
  • Utbildningen fortsätter 12.30
  • Eftermiddagsfika ca 14.00
  • Utbildningen fortsätter 14.30 fram till kl 16.00

Extern webbplats: www.sydarkivera.se

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn:Therese Jigsved
E-post:therese.jigsved@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 16