<- Tillbaka

Webbutbildning - Del 6: Vadå e-arkiv?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Skype. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 6: Vadå e-arkiv?

E-förvaltning, digital arkivering och digitala arkiv. Vad är skillnaderna mellan analog och digital information och vilka utmaningar och krav står myndigheterna inför vid en övergång till digital

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Målgrupp

Arkivansvariga, arkivombud/arkivredogörare, registratorer och handläggare.

Mål

Målet är att deltagaren efter avslutad utbildning ska ha fått en större förståelse för informationshantering inom offentlig verksamhet och vara rustad för att kunna identifiera behov och genomföra eventuellt förändrings- och förbättringsarbete inom den egna myndigheten.

Innehåll

Ett helt webbaserad utbildningspass på två timmar. Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar.

Tillfälle 6: Vadå e-arkiv?

Under det här kursmomentet tittar vi på skillnader och likheter mellan analoga och digitala arkiv och de speciella förutsättningar som gäller för digital arkivering. Vi ser också på se utmaningar och krav som ställs på en myndighet vid en övergång till en helt digital informationshantering.

Deltagarna förväntas vara aktiva, komma med egna frågor och funderingar, delge gruppen positiva och negativa erfarenheter och problem för att gruppen sedan tillsammans ska försöka hitta möjliga lösningar.

I hela kursen ingår följande moment:

  1. Aktuell lagstiftning - Lagar, roller och ansvar. Under momentet får deltagarna en ökad förståelse om de lagar som reglerar informationshanteringen hos myndighet och hur ansvaret för informationsresurserna ska fördelas inom och mellan myndigheter.
  2. Myndigheterna är första länken – Ärendehantering, registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Utifrån aktuell lagstiftning tittar vi på det praktiska arbetet och vad vi bör tänka på hos i arbetet hos våra myndigheter.
  3. Processbaserad arkivredovisning – Att ha kontroll över myndighetens information. Var förvaras informationen och hur bör den hanteras för att myndigheten ska uppfylla lagstiftningens krav?
  4. Informationssäkerhet - Att hitta, klassificera och skydda myndighetens information. Hur säkrar vi upp vår information och säkerställer att rätt person kommer åt rätt information?
  5. Vadå pappersarkiv? – De analoga arkivens hantering, förvaring och framtid. Vi kommer under lång tid framöver behöva ta hand om och skydda våra analoga handlingar. Hur hör vi det på bästa sätt?
  6. Vadå e-arkiv? – E-förvaltning, digital arkivering och digitala arkiv. Vad är skillnaderna mellan analog och digital information och vilka utmaningar och krav står myndigheterna inför vid en övergång till digital informationshantering?
  7. Vad behöver vi göra? – Förslag på förberedelser och arbetssätt. Hur skapar vi en rättssäker, trygg och väl fungerande organisation för att hantera myndighetens informationstillgångar i framtiden?

 

Praktisk information

Kursen hålls via Skype. Inloggningsuppgifter skickas ut till deltagarna cirka en vecka innan varje utbildningstillfälle i form av en kalenderinbjudan med bifogat kursmaterial och länk till Skype.

För bästa utbyte av utbildningen behöver du som deltar en bra nätverksuppkoppling och headset/hörlurar. För att maximera effekten av utbildningen på hemmaplan får gärna flera personer följa utbildningen tillsammans via en gemensam dator uppkopplad till projektor eller storbilds-TV.

Läs mer om hur du loggar in och förbereder dig och din dator inför utbildningen via Webbmöten på Sydarkivera.se

Kortare pauser finns inplanerade under kurstillfället.
 

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn:Anki Heimonen
E-post:anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 10

 


Kommande tillfällen

2020-01-23 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-09
Webben, Skype

2020-01-23 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-09
Webben, Skype