<- Tillbaka

Arkivarbetsträffar

Gemensamma arbetsdagar för att vidareutveckla mallar, rutiner och skapa underlag för utbildningar och informationsmaterial. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna. Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd.

Målgrupp

Du som är arkivarie eller har någon annan specialistfunktion inom informationsförvaltning och arkiv.

Externa deltagare som vill bidra är välkomna i mån av plats.

Innehåll

Vi arbetar praktiskt med att ta fram och uppdatera mallar, rutiner och skapa underlag för utbildningar och informationsmaterial.

Förslag och information om ämnen som är aktuella finns i gruppen Central arkivfunktion på Yammer. Alla är välkomna att bidra med idéer, förslag och utkast. Det finns många goda exempel ute hos förbundsmedlemmarna som kan komma till nytta för fler.

Dagen börjar med gemensam fika, sedan jobbar vi på!
Dagordningen bestäms på plats beroende på deltagare, behov och möjligheter.
Lunch på egen bekostnad, det finns möjlighet att ta med matlåda.


Kommande tillfällen

2019-11-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-11-06
Alvesta, Sydarkivera

2019-12-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2019-12-04
Alvesta, Sydarkivera