<- Tillbaka

Nätverksträff: Kommunledning/central förvaltning

Nätverksträff för dig som arbetar centralt i organisationen med digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Du får information om vad som är på gång hos Sydarkivera, ta del av goda exempel och möjlighet att nätverka med kollegor inom förbundskretsen.

Målgrupp

Du som är till exempel it-chef, kanslichef, strateg, verksamhetsutvecklare, informationssäkerhetsspecialist eller motsvarande

Innehåll

Punkter för dagen

  • Information om Sydarkiveras uppdrag
  • Status digitalt arkiv och digitala arkivleveranser
  • Erfarenheter av Office 365
  • Systemkartan - nationell tjänst för samverkan
  • Utlämnande av loggar
  • Uppstart för arbetet med att uppdatera VerkSAM Skräp (gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse)