<- Tillbaka

Fördjupningsutbildning - Att hantera redovisningsinformation på rätt sättUTBILDNINGEN KOMMER ATT HÅLLAS VIA WEBB!

Sydarkivera anordnar tillsammans med Kommunalekonomernas förening en heldagsutbildning med inriktning på den kommunala räkenskapsinformationen. Vad är egentligen räkenskapsinformation och hur ska den hanteras? Vilka krav ställer Redovisningslagen? Finns det annan viktig lagstiftning som man också behöver känna till?

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 700 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 3500 kr/deltagare för externa.

Målgrupp

Redovisningsansvariga, ekonomer som arbetar med redovisning, ansvariga för löner.
Arkivarier och arkivombud.
IT och- systemansvariga.
Övriga som har intresse av att fördjupa sina kunskaper i hanteringen av allmänna handlingar m.m.

Innehåll

Kostnad

Deltagaravgift är 700 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 3500 kr/deltagare för externa.

Innehåll

9:30-11:30 Allmänt om informationshantering

 • Introduktion och reflektion.
 • Intressenters krav på hantering av handlingar/information.
 • Vad är en allmän handling och när får man gallra?
 • Informationshanteringsplanen - vad bör den innehålla och varför?

11:30-12:30 Lunch

12:30-16:00 Vad säger lagstiftningen? Hur kan man arbeta?

 • Redovisningslagen (och arkivlagen)
 • Vad är räkenskapsinformation? (grupparbete. 30-40 min).
 • Redovisningslagen krav.
 • Hur kan man arbeta för att få grepp om RI och annan redovisningsinformation?
  • Processorienterad/verksamhetsbaserad informationskartläggning.
  • VerkSAM
  • Systemdokumentationen som stöd
 • Arkivering av räkenskapsinformation.
 • Avslutande diskussioner.

Föreläsare:

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Göran har arbetat över 25 år som revisor och rådgivare. Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation. Han har under många år medverkat i olika utbildningar som berör området (t ex , hantering av räkenskapsinformation, dokumentation av redovisningen utifrån redovisningslagens krav och olika utbildningar inom intern kontroll). Till sin hjälp har han Sydarkiveras arkivarier.

Praktisk information

Utbildningen hålls via webb. Länk och mer information skickas ut till deltagarna cirka en vecka innan utbildningstillfället.

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn: Anki Heimonen
E-post: anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon: 0472-39 10 10