<- Tillbaka

Fördjupningsutbildning - Att hantera redovisningsinformation på rätt sättSydarkivera anordnar tillsammans med Kommunalekonomernas förening en heldagsutbildning med inriktning på den kommunala räkenskapsinformationen. Vad är egentligen räkenskapsinformation och hur ska den hanteras? Vilka krav ställer Redovisningslagen? Finns det annan viktig lagstiftning som man också behöver känna till?

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 900 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 4500 kr/deltagare för externa.

Målgrupp

Redovisningsansvariga, ekonomer som arbetar med redovisning, ansvariga för löner.
Arkivarier och arkivombud.
IT och- systemansvariga.
Övriga som har intresse av att fördjupa sina kunskaper i hanteringen av allmänna handlingar m.m.

Innehåll

Kostnad

Deltagaravgift är 900 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 4500 kr/deltagare för externa.

Innehåll

Kaffe serveras från klockan 9:00.

9:30-11:30 Allmänt om informationshantering

 • Introduktion och reflektion.
 • Intressenters krav på hantering av handlingar/information.
 • Vad är en allmän handling och när får man gallra?
 • Informationshanteringsplanen - vad bör den innehålla och varför?

11:30-12:30 Gemensam lunch (ingår)

12:30-16:00 Vad säger lagstiftningen? Hur kan man arbeta?

 • Redovisningslagen (och arkivlagen)
 • Vad är räkenskapsinformation? (grupparbete. 30-40 min).
 • Redovisningslagen krav.
 • Hur kan man arbeta för att få grepp om RI och annan redovisningsinformation?
 • Processorienterad/verksamhetsbaserad informationskartläggning.
 • VerkSAM
 • Avslutande diskussioner.
Kaffe serveras cirka 14:00.

Föreläsare:

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF).  Göran har arbetat över 25 år som revisor och rådgivare.  Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation. Han har under många år medverkat i olika utbildningar som berör området (t ex , hantering av räkenskapsinformation, dokumentation av redovisningen  utifrån redovisningslagens krav och olika utbildningar inom intern kontroll). Till sin hjälp har han en av Sydarkiveras arkivarier.

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn: Anki Heimonen
E-post: anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon: 0472-39 10 10

 Kommande tillfällen

2020-04-28 09:30 till 16:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-14
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen

2020-04-29 09:30 till 16:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Hässleholm, Norra Station