<- Tillbaka

Grundutbildning A - Organisation, roller och ansvar


Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om vad du behöver veta när du arbetar inom offentlig verksamhet. Utbildningen är en bra introduktion de lagar som styr informationshanteringen. Du får även en inblick i hur er verksamhet kan bygga upp en bra arkivorganisation och vilka styrdokument som behöver finnas på plats för att att skapa en rättssäker och trygg informationsförvaltning över tid.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Målgrupp

Målgruppen är nyanställd chef, registrator, arkivföreståndare, arkivredogörare eller administratör som inte tidigare arbetat inom kommun eller region. Den är också bra för dig som känner att du behöver få en uppdatering av vad som gäller.

Du behöver inte ha några förkunskaper i ämnet.Innehåll

Moment 1: Lagar och ansvar

 • Tryckfrihetsförordningen
 • Offentlighet och sekretess
 • Arkivlagen och arkivförordningen
 • “Myndighetsutövning”/ansvar för information
 • Dataskydd och arkiv

Moment 2: Myndigheterna är första länken

 • Allmän handling
 • Registrering
 • Utlämnande
 • Informationsflöden

Moment 3: Organisation och styrdokument

 • Roller
 • Hur man organiserar sig
 • Arkivredovisning
 • Informationssäkerhet
 • Informationshanteringsplan

Moment 4: Vad behöver vi göra?

 • Behov
 • Förutsättningar
 • Kontroll
 • Digitalisering
 • Nätverk och utbildningar

Mer information

Läs mer om tjänsten via https://www.sydarkivera.se/utbildning/

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn:Anki Heimonen
E-post:anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 10