<- Tillbaka

Grundutbildning B - Planera, registrera och systematiseraDen här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbetet med att planera och organisering er informationsförvaltning. Utbildningen är en bra introduktion när det gäller registrering av allmänna handlingar och informationshanteringsplaner. Du får även en inblick i hur ni kan samarbeta på hemmaplan och dra nytta av de olika nätverken och samarbetsytorna som Sydarkivera erbjuder.

Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.

Målgrupp

Målgruppen är nyanställd registrator, sekreterare eller administratör. Du kan också vara arkivansvarig och arkivredogörare. Utbildningen är också bra för dig som känner att du behöver få en uppdatering av vad som gäller.

Du behöver ha grundläggande kunskaper om allmänna handlingar och arkiv. Det är bra om du har gått Sydarkiveras grundutbildning om organisation, roller och ansvar eller motsvarande.

Innehåll

Moment 1: Registrering och förvaring

 • Ordning och reda
 • Undantag från registrering
 • Obligatoriska uppgifter
 • Ärendehantering

Moment 2: Posthantering , registratur och samverkan

 • Posthantering
 • Olika metoder för registrering och akthantering
 • Vem gör vad vid registrering?
 • Registratorsnätverk

Moment 3: Informationshanteringsplan

 • Vad är en informationshanteringsplan?
 • Användningsområden
 • Olika metoder
 • Vem gör arbetet?

Moment 4: VerkSAM Diarium och Plan

 • VerkSAM Arkivredovisning
 • VerkSAM Diarium
 • VerkSAM Plan
 • Arbetsmöten och träffar

Mer information

Läs mer om Sydarkiveras tjänster via https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Tjänstekatalogen

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn:Elin Jonsson
E-post:elin.jonsson@sydarkivera.se
Telefon:0472-39 10 03


Kommande tillfällen

4 dagar mellan 2021-03-11 & 2021-04-15 Schema


Sista anmälningsdag: 2021-02-25
Webben, Zoom