<- Tillbaka

Fördjupningsutbildning - Dokumentera redovisningen. Hur följer vi lagstiftningen?Sydarkivera anordnar tillsammans med Kommunalekonomernas förening en utbildning med inriktning på redovisningslagens krav på systemdokumentation. Vilka krav ställer Redovisningslagen på redovisningen av den information som skapas inom myndigheternas? Finns det annan viktig lagstiftning som man också behöver känna till?

I anknytning till utbildningen får du tillgång till mall för systemdokumentation för ekonomisystem som utarbetats av Kommunalekonomernas förening och mall för hanteringsanvisningar rörande ekonomiska handlingar.

Utbildningen är uppdelad i fyra moment med hemuppgifter däremellan. Efter genomförd kurs erhåller deltagaren ett kursintyg.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 800 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 4000 kr/deltagare för externa.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som ansvarar för eller praktiskt ska arbeta med dokumentationen av hela eller delar av redovisningssystemet.
Utbildningsdagen är också intressant för arkivarier som arbetar med arkivregler för räkenskapsinformation och övriga räkenskapshandlingar.


Innehåll

Utbildningen är inriktad på redovisning och dokumentation av räkenskapsinformation och dokumentation av denna. Det ingår moment av erfarenhetsutbyte och du förväntas att delta aktivt  med egna erfarenheter både under kursdagarna. Utbildningen innehåller hemuppgifter. Tillsammans tar vi fram underlag för fortsatt arbete på hemmaplan.

Dag 1: Regelverk, räkenskapsinformation och systemdokumentation.

 • Vad innebär reglerna i RKR R1? Vi gör en genomgång av regelverket.
 • Vad är räkenskapsinformation och hur kan man greppa sin räkenskapsinformation, var uppstår svårigheterna att identifiera vad som är räkenskapsinformation? Vad är det man ofta missar? Vad är inte räkenskapsinformation.
 • Systemdokumentationens delar enligt redovisningslagen - Tips och råd hur respektive del kan byggas upp.
 • Kopplingen mellan systemdokumentationen och informationshanteringsplanen.
 • Genomgång av mall för kartläggning av informationsflöden.
 • Hur har vi tänkt att det fortsatta arbetet ska gå till.
 • Utdelning av uppgifter.

Dag 2. Presentation och genomgång av det pågående arbetet. Lära av varandra, frågor och diskussion.

 • Genomgång av deltagarnas arbete (varje kommun redogör för sitt arbete).
 • Vad i det som en kommun dokumenterat som kan återanvändas av andra efter hemuppgiften från Dag 1.
 • Feedback och förbättringsförslag från deltagare och kurs ledare.
 • Genomgång och utdelning av uppgifter inför dag 3.

Dag 3: Presentation och genomgång av det pågående arbetet. Lära av varandra, frågor och diskussion.

 • Genomgång av deltagarnas arbete (varje kommun redogör för sitt arbete)
 • Vad i det som en kommun dokumenterat som kan återanvändas av andra efter hemuppgiften från Dag 2.
 • Feedback och förbättringsförslag från deltagare och kurs ledare.
 • Genomgång avseende status på det genomförda arbetet.
 • Vad återstår?
 • Tips om hur man kan gå vidare med det som återstår.
 • Vad mer kan vi använda dokumentationen till?

Dag 4: Redovisning av räkenskapsinformation m.m. i VerkSAM Diarium och VerkSAM Plan

 • Arkivering av information som hanteras inom redovisningen (räkenskapsinformation m.m.). 
 • Vad ska man tänka på vid utformning av informationshanteringsplaner och gallringsbeslut?

Föreläsare:

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Göran har arbetat över 25 år som revisor och rådgivare. Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation. Han har under många år medverkat i olika utbildningar som berör området (t ex , hantering av räkenskapsinformation, dokumentation av redovisningen utifrån redovisningslagens krav och olika utbildningar inom intern kontroll). Till sin hjälp har han Sydarkiveras arkivarier.

Praktisk information

Utbildningen hålls via webb. Länk och mer information skickas ut till deltagarna cirka en vecka innan utbildningstillfället.

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn: Anki Heimonen
E-post: anki.heimonen@sydarkivera.se
Telefon: 0472-39 10 10

 Kommande tillfällen

4 dagar mellan 2021-03-02 & 2021-05-04 Schema


Sista anmälningsdag: 2021-02-23
Webben, Zoom