<- Tillbaka

Information för systemleverantörer


Sydarkivera informerar om specifikationer och byggnadsblock på Europa-nivå och hur detta påverkar vår rådgivning till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling. Informationen är riktad till dig som implementerar export- eller importfunktioner i dina system. Till exempel för överföring till ett digitalt arkiv. Vi vänder oss framförallt till vår förbundsmedlemmars leverantörer, men även övriga intresserade är välkomna att delta. Det är ingen avgift för detta tillfälle, men du behöver skriva in faktureringsuppgifter för att boka som extern.

Målgrupp

Du som levererar datasystem med import- och eller exportfunktion till våra förbundsmedlemmar har stor nytta av denna information.

Även du som arbetar med systemförvaltning, utveckling eller integrationer på plats hos förbundsmedlem kan ha nytta av att delta.

Innehåll

  • Introduktion om Sydarkivera och kort information om förbundets verksamhetsområden, Emilia Bergvall Odhner, enhetschef för Tillsyn och informationsförvaltning
  • Byggnadsblock för eArkivering, standarder och specifikationer för informationsöverföring, Karin Bredenberg, metadatastrateg
  • Rådgivning i samband med kravställning, systembyte och digitalt bevarande, Elin Jonsson, bevarandestrateg

Skicka gärna eventuella frågor i förväg:
Formulär för att skicka in frågor