<- Tillbaka

Dataskyddsarbetsdag

Gemensamma arbetsdagar för att revidera och vidareutveckla mallar, rutiner och dokument inom Dataskydd.

För dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar klockan 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00.

ARBETSTRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Målgrupp

För dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Innehåll

Vi arbetar med att se över det material som finns framtaget i form av policys, styrdokument, riktlinjer och rutiner och det material som finns på Yammer-nätverket.
Genomgång och förslag till revidering.

Alla är välkomna att bidra med idéer, förslag och utkast. Det finns många goda exemplen ute hos förbundsmedlemmarna som kan komma till nytta för fler.

Hålltider:

  • 09.00-09.45 Arbetspass 1
  • 09.45-10.00 Paus
  • 10.00-10.45 Arbetspass 2
  • 10.45-11.00 Paus
  • 11.00-12.00 Arbetspass 3
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-13.45 Arbetspass 4
  • 13.45-14.00 Paus
  • 14.00-15.00 Arbetspass 5

Har du frågor och förslag om träffen, kontakta:

Namn: Therese Jigsved
E-post: therese.jigsved@sydarkivera.se
Telefon: 0472 - 39 10 16

Namn: Anders Danielsson
E-post: anders.danielsson@sydarkivera.se
Telefon: 0472 - 39 10 09