<- Tillbaka

Fördjupningsutbildning A - Offentlighet och sekretessOffentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Välkommen på en utbildning där du lär dig mer om vad som är en allmän handling och hur man hanterar dessa.

Utbildningen består av två moment och genomförs via webb. För mer information om dagar och tider - klicka på "Schema" i bokningsrutan till höger.


UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Deltagaravgift är 400 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 2000 kr/deltagare för externa.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om offentlighet och sekretess. Du kanske är ny som registrator eller behöver en repetition. Utbildningen passar även för dig som är chef med ansvar för administrativ personal, kommunsekreterare eller nämndsekreterare.

Innehåll

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om offentlighetsprincipen med tillhörande lagstiftning.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

Målgrupp

Målgruppen är registrator, sekreterare eller administratör. Du kan också vara administrativ chef, arkivansvarig chef eller arkivarie.

Du behöver ha grundläggande kunskaper om allmänna handlingar och arkiv. Det är bra om du har gått Sydarkiveras grundutbildning om organisation, roller och ansvar eller har motsvarande erfarenhet.

Innehåll

Utbildningens innehåll 2021-04-22

Offentlighetsprincipen och allmän handling
    Vad innebär offentlighetsprincipen?
    Vad innebär sekretess?
    Förhållandet mellan TF, OSL och GDPR
    Vad är en allmän handling? Fördjupad genomgång av begreppen förvarad, inkommen och upprättad.

Utbildningens innehåll 2021-04-29

Utlämnande av allmän handling och sekretessreglerad verksamhet
    Utlämnande av allmän handling
    Ta del på stället
    Rätt att få kopia
    Betydande hinder
    Vem gör utlämnandet?
    Överklagande av beslut rörande allmän handling
    Syftet med offentlighets- och sekretesslagen
    Kort om registrering av allmänna handlingar
    Undantag från registreringskrav
    Skaderekvisit
    Sekretessreglering som gäller hos alla myndigheter
    Sekretessreglerade kommunala verksamheter

Föreläsare

Föreläsare är förbundsjurist Therese Jigsved, Sydarkivera. Therese har mångårig erfarenhet av offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet och av att hålla utbildningar i olika kommunaljuridiska ämnen för förtroendevalda och anställda.

Mer information

Läs mer om tjänsten via sidan Utbildningar på Sydarkiveras webbplats.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:

Namn: Therese Jigsved
E-post: therese.jigsved@sydarkivera.se
Telefon: 0472-39 10 16