Våra aktiviteter

Arkivarbetsträffar

Gemensamma arbetsdagar för att vidareutveckla mallar, rutiner och skapa underlag för utbildningar och informationsmaterial. Arbetsdagarna är till för dig som vill vara med och utveckla metoder och utvecklas inom professionerna. Vi kör vidare med samma koncept som E-arkiv Syd.

ARBETSTRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-02-04
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-03-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-04-21 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-14
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-05-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-05-12
Alvesta, Sydarkivera BokaDataskydd: Nätverksträff

Nätverksträff för dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar med fika 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00. Lunch och fika ingår.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR DE SOM TECKNAT AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD.

Läs mer

Kursdatum: 2020-03-11 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-04
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-05-06 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-28
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-09-16 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-09-08
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-11-18 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-11-10
Alvesta, Sydarkivera BokaDataskydd: Arbetsträffar

Gemensamma arbetsdagar för att revidera och vidareutveckla mallar, rutiner och dokument inom Dataskydd.

För dig som arbetar som kontaktperson/dataskyddssamordnare i kommun, kommunalt bolag, region eller kommunalförbund som är ansluten till vår tjänst gemensamt dataskyddsombud.

Vi börjar med fika 9.00 och träffen håller på ungefär till klockan 15.00. Fika ingår, lunch på egen bekostnad.

ARBETSTRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR EXTERNA DELTAGARE.


Läs mer

Kursdatum: 2020-04-22 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-10-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-10-06
Alvesta, Sydarkivera BokaFördjupningsutbildning - Att hantera redovisningsinformation på rätt sättSydarkivera anordnar tillsammans med Kommunalekonomernas förening en heldagsutbildning med inriktning på den kommunala räkenskapsinformationen. Vad är egentligen räkenskapsinformation och hur ska den hanteras? Vilka krav ställer Redovisningslagen? Finns det annan viktig lagstiftning som man också behöver känna till?

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-04-28 09:30 till 16:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-14
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2020-04-29 09:30 till 16:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Hässleholm, Norra Station BokaFördjupningsutbildning - Offentlighet och sekretessVälkommen på en utbildningsdag där du lär dig mer om hur man hanterar allmänna handlingar i en kommun.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insätt i reglerna kring offentlighet och sekretess.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-03-05 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-02-20
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaKursdatum: 2020-10-21 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-10-07
Karlskrona, Landstingssalen, Wämö Center BokaFördjupningsutbildning - Skyddade personuppgifterDen som lever med skyddade personuppgifter har ofta inte rätt verktyg för att skyddet ska upprätthållas och det innebär ibland stora risker och det finns många frågetecken och osäkerhet om ämnet ute i samhället. Det bästa vi som arbetar inom våra myndigheter kan göra för dessa människor är att själva utbilda, informera och uppdatera oss om ämnet. Därför erbjuder Sydarkivera i samverkan med Registerskydd Sverige AB en fördjupningsdag om skyddade personuppgifter och allt vad det innebär. 

Under dagen kommer deltagarna att få tips och råd om bedömning, utredning, folkbokföring, ID-kort, intern- och information och mycket annat inom området skyddade personuppgifter.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-04-02 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-19
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaGrundutbildning - Arkiv och informationshanteringSalsutbildning med föreläsare som ger grundläggande kunskap och förståelse för lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation utifrån ett arkivperspektiv. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR!

Läs mer

Kursdatum: 2020-05-07 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-23
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-12-31 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-12-14
Alvesta, Konferenscentrum Rådmannen BokaGrundutbildning - E-arkiv och digital informationshanteringSalsutbildning med föreläsare som ger grundläggande kunskaper om e-förvaltning, digital arkivering och kravställning i samband med upphandling av digitala verksamhetssystem. Utbildningen går i en lugn takt och det finns gott om tid för frågor och diskussioner.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR!

Läs mer

Kursdatum: 2020-05-08 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-24
Alvesta, Sydarkivera BokaGrundutbildning - Informationshantering: IntensivKursen ger övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Grundläggande kunskaper om lagar, roller och ansvar för informationshantering och arkiv behövs för att hänga med.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR!

Läs mer

Kursdatum: 2020-09-17 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-09-03
Hässleholm, BokaKursdatum: 2020-10-08 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-09-24
Karlskrona, BokaGrundutbildning - Registratur och diarieföringVälkomna på en utbildningsdag där du lär grunderna om registrering av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet. 

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. För att vi ska kunna uppfylla offentlighetslagstiftningens krav behöver vi ha ordning och reda bland våra allmänna handlingar. Det är därför viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring registratur och allmän handling.

OBSERVERA! UTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR!

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-30
Alvesta, Sydarkivera BokaIntroduktionsutbildning för nya medlemmarVälkommen till en introduktionsutbildning för nya förbundsmedlemmar. En viktig del av Sydarkiveras arbete är att höja kompetensen kring informations- och ärendehantering. Introduktionsutbildningen är en av de första aktiviteterna för en bredare målgrupp i samband med anslutningen till förbundet. Nu är det dags att börja reflektera lokala förutsättningarna och arbeta med frågorna kring arbetssätt och behov. Målet är att förbundsmedlemmarna ska få förutsättningar att driva en bra och effektiv verksamhet kring informationsstyrning och arkiv.

OBSERVERA! INTRODUKTIONSUTBILDNINGEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR BLIVANDE OCH NYA MEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-30
Högsby, BokaNätverksträff: Bygg, miljö och teknik

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet bygg, miljö och teknik. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte i grupper.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-05-13 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-29
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: eSignaturer

Det kommer många frågor om eSignaturer till oss på Sydarkivera! Av den anledningen har vi bjudit in Myndigheten för digitalisering (DIGG) till en heldag nätverksträff. På förmiddagen är det ett informationspass om lagstiftningen och konsekvenser av att införa e-signering, både i verksamheten och för bevarande. På eftermiddagen arbetar vi tillsammans med att analysera behov och diskutera de behov som deltagarna har identifierat.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR

Läs mer

Kursdatum: 2020-03-10 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-02-25
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Hälsa och socialt stöd

Nätverksträff för dig som arbetar inom vård och omsorg eller socialt och ekonomiskt stöd. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte i grupper.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-03-24 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-10
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Kommunledning/central förvaltning

Nätverksträff för dig som arbetar centralt i organisationen med digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Du får information om vad som är på gång hos Sydarkivera, ta del av goda exempel och möjlighet att nätverka med kollegor inom förbundskretsen.

Vi kommer även att arbeta med uppdatering av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan) inom berörda verksamhetsområden.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-10-14 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-09-30
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Kultur och fritid, kommunikatörer

Nätverksträff för dig som arbetar inom kultur och fritid eller som är kommunikatör. Det blir gemensamt informationspass och erfarenhetsutbyte i grupper indelade efter verksamhetsområde på förmiddagen. Efter lunch är det fördjupning inom ett aktuellt tema. Om temat inte passar för dig finns möjlighet att fortsätta arbete och erfarenhetsutbyte i grupperna.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-03-18 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-04
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Trygghet och säkerhet

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet Trygghet och säkerhet. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vi kommer även att arbeta med uppdatering av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan) för verksamhetsområdet.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-10-07 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-09-23
Alvesta, Sydarkivera BokaNätverksträff: Utbildning och pedagogik

Nätverksträff för dig som arbetar inom verksamhetsområdet Skola. Träffen är framförallt till för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom verksamhetsområdet. Det blir aktuell gemensam information, kortare utbildningspass eller fördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
 

Vi kommer även att arbeta praktiskt med till exempel uppdatering av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan) för ditt verksamhetsområde.

OBSERVERA! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR ENDAST ÖPPEN FÖR SYDARKIVERAS FÖRBUNDSMEDLEMMAR.

Läs mer

Kursdatum: 2020-03-04 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-02-19
Alvesta, Sydarkivera BokaSpecialistutbildning - Introduktion till METSEn halvdags-utbildning för dig som vill veta mer om digitala paket och standarden METS som används för detta. Utbildningen ger en introduktion till de-facto standarden METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) som används för att hålla ihop digitala informationspaket. Du behöver inte vara it-tekniker eller programmerare, men det är bra om du är intresserad av digitalt bevarande. Du får ut mest av utbildningen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

Utbildningsmaterialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-04-23 13:00 till 15:30
Sista anmälningsdag: 2020-04-09
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-05-14 13:00 till 15:30
Sista anmälningsdag: 2020-04-30
Alvesta, Sydarkivera BokaSpecialistutbildning - Introduktion till PREMISEn halvdags-utbildning för dig som vill veta mer om bevarande metadata och standarden PREMIS som används för detta. Utbildningen är en introduktion till de-facto standarden PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) som hanterar information för att säkerställa det digitala bevarandet. Under utbildningen får du kunskap om vad PREMIS är och varför vi ska använda oss av PREMIS när vi ska bevara information för framtida generationer.

Utbildningsmaterialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE.

Läs mer

Kursdatum: 2020-04-23 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-09
Alvesta, Sydarkivera BokaKursdatum: 2020-05-14 09:30 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-30
Alvesta, Sydarkivera BokaWebbutbildning - Del 7: Vad behöver vi göra?

En helt webbaserad utbildning. Utbildningen hålls via Teams. 

Hela kursen omfattar sju tillfällen uppdelade på pass om två timmar. Innehållet är detsamma som vid de utbildningar på grundnivå som Sydarkivera håller.

Tillfälle 7: Vad behöver vi göra?

Förslag på förberedelser och arbetssätt. Hur skapar vi en rättssäker, trygg och väl fungerande organisation för att hantera myndighetens informationstillgångar i framtiden?

Kursen är anpassad för dig som av olika anledningar har svårt att delta på salsutbildningar, men som har möjlighet att delta via din dator på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursdatum: 2020-02-06 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-23
Webben, Skype BokaKursdatum: 2020-02-06 13:00 till 15:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-23
Webben, Skype Boka