Filter

Sektor
Produktområde
Kategori
Ort

Grundkurs - Lön i Agda PS

Kursen ger en ordentlig genomgång av register och funktioner för att kunna beräkna lön. Vi hinner titta detaljerat på delarna i lön och vi har tid för många praktiska övningar. Vi förutsätter att du har viss erfarenhet av löneadministration. För att få ut maximalt av kursen bör du ha medverkat vid minst en löneberäkning i Agda PS.

Visa mer

Listgeneratorn grundkurs

Med hjälp av Listgeneratorn kan man skriva ut, kopiera och ändra i befintliga listor samt lägga upp helt nya egna listor. Vi går igenom hur man kan skriva ut olika typer av nyckeltal som t.ex. antal anställda, medelålder, fasta arter och medellön.

Visa mer

Systemförvaltare i Agda PS

Som systemförvaltare kommer du att få en djupare förståelse i hur Agda PS fungerar och få kännedom i förhållandet mellan olika register samt få kunskap om vad som krävs av dig som systemförvaltare.

Visa mer

Lönerevision och retrolön

På kursen går vi igenom lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Ofta leder en lönerevision till att transaktioner måste räknas om retroaktivt. Vi går igenom hur en sådan retrokörning går till.

Visa mer

Seminarium - Semesterrutiner i Agda PS

Liksom tidigare år anordnar vi våra populära Seminarium. På ett lättsamt och enkelt sätt går vi i huvudsak igenom de stundande semesterårsskiftesrutinerna. Dessutom går vi igenom olika funktioner och finesser samt ger dig tips på olika lösningar i Agda PS.

Visa mer

Semesterårsskifte

Kursen vänder sig till dig som påbörjar ett nytt semesterår i april och då ska räkna fram nya semesterdagar och semestervärden.

Visa mer

Behörighet

Vi sätter upp behörigheter med utgångspunkt från vanligt förekommande roller, t.ex. arbetsledare och enskild användare. Vi går också igenom hur behörighet för attesträtter sätts upp.

Visa mer

Personal - Kompetenser och Samtalsverktyg

Medarbetarsamtal, PU-samtal, utvecklingssamtal, kärt barn har många namn. Vill du ha uppsikt på om samtal genomförts eller inte? Agda PS gör det möjligt att hålla reda på detta samt ger ett bra stöd till chef och medarbetare innan, under och efter ett samtal. Behöver du ha koll på vilka kompetenser dina medarbetare har och hur väl dessa stämmer mot de krav som finns på befattningen hjälper Agda PS dig att hålla reda på detta. Generationsväxling = kompetensväxling. Vilka kompetenser försvinner från företaget i samband med pensionsavgångar? Vilka personer behöver ni kompetensutveckla? Vill du ha svar på denna typ av frågor är kursen definitivt något för dig.

Visa mer

Personal - Utbildningsadministration

Behöver du hålla reda på de anställdas utbildningar? Hur mycket tid lägger företaget ner på att utbilda anställda och vad kostar det? Finns det utbildningar som anställda behöver förnya? Är det du som administrerar utbildningarna på företaget? Behöver du en enkel rutin för att skriva ut kurskallelser, deltagarförteckningar, kursintyg med mera? Svarade du "ja" på någon av ovanstående frågor är denna kurs definitivt något för dig!

Visa mer

Fördjupning - Lön i Agda PS

På denna 2-dagarskurs beräknar vi lön från tidrapporter på ett antal personer som har både timlön och månadslön. Under själva arbetet med tidrapporterna dyker det upp olika "felaktigheter". Det kan t.ex. saknas lönearter från fasta arter, komptiden hamnar på fel tidack, en del lönearter är inte underlag till fackavgiften, korrigering av avvikelser o.s.v. Allt för att få förståelse om hur det hänger ihop i Agda PS. Här kan du själv delvis påverka kursens innehåll.

Visa mer

Löneadministration - grundkurs 2 + 2 dagar

Detta är ett första grundläggande steg på vägen till löneexpert. Kursen är indelad i två block på vardera 2 dagar, (med några veckors mellanrum) totalt är kursen 4 dagar. Vi på Enterprise vet att löneadministration är ett komplext, regelstyrt och kompetenskrävande arbete som kräver specialkunskaper. På den här kursen går vi bl.a. igenom vilka lagar och regler som styr arbetet med löneadministration.

Visa mer

Tidregistrering

För dig som förvaltar tidregistrering i Agda PS och som vill lära dig grunderna samt få en förståelse för vad alla parametrar innebär. Du lär dig hur du bygger schema, arbetstidsregler och OB-regler för ett nytt avtal m.m. Vi går därefter igenom arbetsledarens roll i Arbetsledardialog/Detaljkorrigering hur du korrigerar registreringar och attesterar tid i Agda PS och i Agda PS webb.

Visa mer

eLearning Lönerevision och Retrolön

Du får en genomgång av lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade Excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Ängelholm

Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm