Filter

Sektor
Produktområde
Kategori
Ort

Lönerevision i Visma Personec P Förhandling – Förhandlingsledare

I denna kurs lär du dig effektiva arbetssätt i Förhandling. Du lär dig hur du som förhandlingsledare hanterar hela processen, från att bygga grupper till att ta fram rapporter och beräkningar. Kursen ingår i ett utbildningspaket där vi erbjuder, förutom denna kurs, stöd till Förhandlingsledare, Hr-specialister/Ekonomer samt förhandlande chefer. 

Visa mer

Visma Personec P Systemförvaltning

Den här utbildningen passar för dig som är systemförvaltare för Visma Personec P. Du har arbetat i rollen i minst ett år och behöver stärka din kompetens eller fylla på med nyheter som underlättar din vardag. Utbildningen är totalt 4 dagar och uppdelad på 2 kurstillfällen med 2-3 veckor emellan. När du anmäler dig till ett kurstillfälle är du automatiskt anmäld till alla 4 dagarna. Priset avser samtliga dagar.

Visa mer

Visma Personec P Löneskuld

Av olika skäl kan löneskulder uppstå under en anställning. I denna kurs, i form av ett webbinar, går vi igenom hur löneskulder kan och bör hanteras i Visma Personec P.

Visa mer

Lönerevison i Visma Personec P Förhandling - rapporter och uppföljning

I denna kurs, som sker i webbinarform, lär du dig hur du på bästa sätt tar fram bra underlag och rapporter i Förhandling. Kursen ingår i ett utbildningspaket där vi erbjuder, förutom denna kurs, stöd till systemförvaltare, förhandlingsledare samt förhandlande chefer.

Visa mer

Visma Personec P utdata grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare och vill komma igång och använda rapporter i Visma Personec P utdata.

Visa mer

Neptune grundkurs steg 1

Första steget i allmän grundkurs i Neptune i form av blended learning för dig som är nybörjare eller behöver ha en uppfräschning av dina grundkunskaper.

Visa mer

Neptune grundkurs steg 2

2:a steget i allmän grundkurs med programspecifika inställningar i Neptune i form av blended learning för dig som gått steg 1 eller har grundkunskaper i Neptune.

Visa mer

Visma Personec P Ferie- och uppehållshantering

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som löneaministratör/lönekonsult och systemförvaltare i Visma Personec P.

Visa mer

Ekonomi och kontering i Visma Personec P

I denna kurs, som sker i webbinarform, lär du dig effektiva arbetssätt i ekonomi och kontering i Visma Personec P. Du lär dig hur du som systemförvaltare eller motsvarande skapar bästa förutsättningar och inställningar, hantera avvikande kontering, rättningar och ombokningar, tar fram vissa rapporter och olika hantering av arbetsgivaravgifter. Kursen genomförs via webbinar och består av två tillfällen, 2 h vid första webbinaret och 1 timme på den andra.

Du behöver endast anmäla dig till del 1. Då blir du automatiskt anmäld till del 2.

Visa mer

Kundreskontra

I denna kurs lär du dig hantera kundreskontra i Visma Public redovisning och reskontra. Du får se hur du ska använda delsystemet kundreskontra på effektivt sätt och med god kvalité.

Visa mer

Visma Personec P - schema/placering/bemanningsöversikt

En utbildning för löneadministratörer som behöver veta mer om schema/placering/bemanningsöversikt i Visma Personec P.

Visa mer

Visma Recruit/Offentliga Jobb

Under en heldags utbildning i datasal går vi igenom viktiga inställningar och funktioner för dig som är Huvudansvarig, Systemansvarig, Superuser i Visma Recruit. Vi har fullt fokus på allt som styrs under fliken Admin i systemet.

Visa mer

Visma Personec P - grundutbildning

Ska du börja arbeta med lön i Visma Personec P? Då är det här kursen för dig. Här får du de grundläggande kunskaperna för att kunna administrera hela löneprocessen samt anställningars början och avslut.

Visa mer

Visma Personec P utdata systemförvaltning

Utbildningen vänder sig till dig som är (eller är på väg att bli) systemförvaltare för Visma Personec P utdata och vill fördjupa dina kunskaper när det gäller export, import och förädling, samband mellan tabeller och vyer, bygge av egna grupper, underhåll av grupper under administration o s v.

Visa mer

Visma Personec P Rättning av löner

Lönen har blivit fel. Vad gör du då? Denna kurs vänder sig till dig som behöver lära dig mer om hur man rättar löner i Visma Personec P. I detta webbinar får du kunskapen du behöver för att på bästa sätt skapa en korrekt lön när det blivit fel någonstans.

Visa mer

Nya massrekrytering grundutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har Visma Recruits tilläggsmodul ”Massrekrytering”. Utbildning i nya massrektytering, tips och trix för att få ut så mycket som möjligt av verktyget. Du får möjlighet att ställa dina frågor. Vi utgår från rollen som Administratör av ett Massrekryteringsärende, dvs du har alla rättigheter i Massrekrytering.

Visa mer

Visma Personec P utdata fortsättning

Kursen vänder sig till dig som arbetar i Visma Personec P utdata och vill fördjupa dina kunskaper.

Visa mer

Systemförvaltarutbildning RoR/Neptune

- Genomgång meny- och behörighetssystemet Neptune
- Genomgång för att få en förståelse för samtliga delar i RoR

Utbildningen är totalt 4 dagar och uppdelad på 2 kurstillfällen med 3-4 veckor emellan. När du anmäler dig till ett kurstillfälle är du automatiskt anmäld till alla 4 dagarna. Priset avser samtliga dagar.

Datum:
9-10/10 och 13-14/11 i Stockholm

Visa mer

Visma Personec P Flex

Vem gör vad i TID och vad förväntas du göra? Denna kurs i webbinarform täcker det som du, som arbetar som chefsstöd eller löneadministratör, behöver veta och kunna för att du ska kunna arbeta på bästa sätt i TID.

Visa mer

Anläggningsreskontra

I denna kurs lär du dig hantera anläggningsreskontra i Visma Redovisning och Reskontra. Du får följa hela processen i systemet, från hämta information i huvudboken till avskrivning. Under dag två får du möjlighet att ta upp just din organisations egna utmaningar och frågeställningar inom området. Vi går också igenom nyheter i systemet så som stöd för komponentavskrivning och skattemässig avskrivning.

Visa mer

Visma Personec P Novemberstatistik

Är det du som ansvarar för uttag av novemberstatistiken? Detta är i så fall en kurs för dig. I ett webbinar går vi, tillsammans med dig, igenom inställningar inför novemberstatistikuttaget och vi pratar om kvalitetssäkring och hur denna kan gå till.

Visa mer

Visma Personec P - Kontrolluppgifter och skatter vid årsskifte

Inför årsskiftet behöver man säkerställa att kontrolluppgifter och skatter blir rätt. Denna kurs i webbinarform syftar till att hjälpa dig som systemförvaltare med de inställningar som behövs i Visma Personec P för att få allt rätt.

Visa mer

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Ängelholm

Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm